AiLeVaDiSi FoRuM  

Go Back   AiLeVaDiSi FoRuM > GeneL Forum > AileVadisi öğrenci Yardım

AileVadisi öğrenci Yardım Bu forum altında senelik ödevlerden üni sorularına kadar her çeşit paylaşım yapıLa biLir

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 15-09-2007, 03:54 PM   #1 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart TACİRİN VERGİ KANUNLARI

EYLÜL AYI


2. HAFTA: TACİRİN VERGİ KANUNLARI SINIFLANDIRMASI


A. Birinci Sınıf Tacirler

1. Birinci Sınıf Tacir Olabilme Unsurları

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 22.000.000.000TL.veya satışlarının tutarı 27.000.000.000TL.‘yi aşanlar;

Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 11.000.000.000TL.‘yi aşanlar;

Bir ve İki numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde iki numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 22.000.000.000TL.‘yi aşanlar;

Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştikal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabiidir.);

Kurumlar vergisine tabii olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin,işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler;

İkinci sınıf işletmelerden kendi istekleri ile birinci sınıfa geçenler ve bilanço esasına göre defter tutanlar.

B. İkinci Sınıf Tacirler

1. İkinci Sınıf Tacir Olabilme Unsurları

177.maddede yazılı olanların dışında kalanlar;

Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler;

Yeni işe başlayan işletme sahipleri;

Kendi isteğiyle ikinci sınıfı tercih edenler;

Hizmet işleriyle uğraşanlar veya nakli işleriyle uğraşanlar,yıllık brüt kazançlarının 3.600.000.000TL.aşmayanlar;

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar.2. İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

a. İşletme Defteri

İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterdir. İşletme defteri ciltli,sayfaları karşılıklı, sıra numaralıdır. İşletme defterinin karşılıklı iki sayfasının sol tarafı gider kısmını, sağ tarafı ise gelir kısmını teşkil eder. İşletme defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı, son satırı ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. İşlemler gider ve gelir sayfalarına sıra numarası ile yazılır.

Defterin gider kısmında; satın alınan mallar ile hizmet karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderlerle bunlar için ödenen katma değer vergileri yer alır.

Defterin gelir kısmında; satılan mal bedeli ve yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen ve edilmeyen paralar ile işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirlerle bunlarla ilgili hesaplanan katma değer vergileri yer alır.

b. Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri

İkinci sınıf tacirlerin günlük perakende satışları ile yaptıkları hizmet karşılığında tahsil ettikleri paralar ve işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer tüm gelirlerden yapılan hasılatların yazıldığı bir defterdir. Günlük perakende satış ve hasılat defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı son ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterine sadece günlük perakende satışlar yazılır. Günlük kasa defteri gibi günü gününe yazılması gereken bir defterdir.

c. Fazla Mesaili Ücret Bordrosu

İş kanuna göre haftalık çalışma süresi 48 saattir. Bir günlük çalışma süresi 8 saattir. (48:6=8saat eder.)

Pazar ve bayram hariç hafta içerisinde normal çalışma saatleri dışında yapılan tüm çalışmalar fazla mesaidir. Bu çalışmalara normal ücretin 1.5 katı yani %50 fazlası ödenir.

ÖRNEK:Aylık brüt ücreti 210.000.000TL.olan bir işçi bir ay tam çalışmış, 7 saat fazla mesai yapmıştır. Bu işçinin toplam net ücretini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: 210.000.000:30 =7.000.000TL. 1 günlük
7.000.000:8 = 875.000TL. 1 saat
875.000x1.5 =1.312.500TL. fazla mesai
1.312.500x7 =9.187.500TL. mesai toplamı
210.000.000+9.187.500=219.187.500TL. net ücret

d. Aylık Memur Maaş Bordrosu

Bu belgede diğerleri gibi her ay düzenlenir. Tek bir farklı yönü ne kadar çok mesai yaparlarsa yapsınlar fazla mesai ücreti alamazlar.

3.HAFTA: SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA AİT BİLDİRİMLERA. İş Yeri Bildirgesi

İş veren örneği kurumuna hazırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde kurumun ilgili teşkilatına vermekle veya taahhütlü olarak bildirmekle yükümlüdür. İş verene ( SSK) kurumca bildirgenin alındığına dair bir belge verilir veya taahhütlü olarak gönderilir. Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi halinde kanunda belirtilen hak ve yükümlülükler kalkmaz.

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya iş yerinin başka bir iş verene devir olunması halinde de yeni iş veren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların hak ve yükümlülükleri devam eder. İş yeri bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Kurumca iş yerine bir sicil numarası verilir, İş yeri sicil numarası ile birlikte iş yerinin tehlike sınıfı da belirlenir. Kurum ile ilgili yazışmalarda bu sicil numarası kullanılır.

İş yeri bildirgesinde bulunması gereken bilgiler;

İş yerinin unvanı ve adresi,
Çalıştırılan işçi sayısı,
Çalışma konusu,
İşçilerin çalışmaya başladığı tarih,
İş veren veya iş veren vekilinin adı, soyadı, adresi, imzası,
SSK’da bildirgeyi teslim alan memurun adı, soyadı, imzası,
Teslim tarihi.B. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

İş verence işe alınan sigortalılar için nüfus cüzdanlarına göre düzenlenecek işe giriş bildirgeleri işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde kuruma gönderilir. İlk defa işe giriliyorsa 3 tane, tekrar işe giriliyorsa 2 tane düzenlenilir.

Kurum ilk defa sigortalı olacak kişiye sigortalı sicil numarası ve adına düzenlenmiş bir sigorta sicil kartı verir.


Sosyal Sigortalar Prim Oranları Tablosu


SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARI
İŞÇİ PAYI İŞ VEREN PAYI TOPLAM
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları __ %1.5 ile 7 % 1.5 – 7
Analık __ %1 %1
Hastalık %5 %6 %11
Malullük Yaşlılık ve Ölüm %9 %11 %20
TOPLAM %14 %19 - %25 %33,5 - %39


Dört Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi

İşveren dört takvim ayı için çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamını, prim ödeme gün sayılarını ve gerekli diğer bilgileri gösteren bu bildirgeyi düzenlemekle ilgili bulunduğu dönemi takip eden ayın sonuna kadar kuruma vermek zorundadır. Sigorta sicil numaraları küçükten büyüğe doğru yazılır. 3. Nüsha olarak düzenlenir. Biri iş yerinde, biri SSK’da diğeri ise sigortalıların görebileceği bir yere asılır.

DÖNEMLER:
DÖNEM: Ocak- Nisan (Mayıs ayının sonuna kadar verilir.)
DÖNEM: Mayıs- Ağustos (Eylül ayının sonuna kadar verilir.)
DÖNEM:Eylül -Aralık (Ocak ayının sonuna kadar verilir.)


4.HAFTA: 1.BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BİLDİRİMLER

İşyeri Bildirgesi

İş veren örneği kurumda hazırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde kurumu ilgili teşkilatına vermekte veya taahhütlü göndermekle yükümlüdür.
İşverene bildirgenin alındığına dair bir belge verilir,veya taahhütlü olarak gönderilir.
Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu konuda belirtilen hak ve yükümlülükleri kaldırmaz.

Sigortalı çalıştırılan bir işçinin veya işyerinin başka bir işverene devir olunması halinde de yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların hak ve yükümlülükleri devam eder. İş yeri bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Kurumca işyerine bir sicil numarası verilir,işyeri sicil numarası ile birlikte işyerinin tehlike sınıfı da belirlenir. Kurum ile ilgili yazışmalarda bu sicil numarası kullanılır.
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 03:55 PM   #2 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

İşyeri bildirgesinde bulunması gereken bilgiler ;

İşyerinin unvanı ve adresi,
Çalıştırılan işçi sayısı,
Çalışma konusu,
İşçilerin çalışmaya başladığı tarih,
Teslim tarihi,
İşverenin adı,soyadı,adresi,imzası.

Ek-1 (İşçi Bildirim Listesi)

İşveren iş yerinde sigortalı olarak çalıştırmaya başladığı hizmet erbabını Ek-1 işçi bildirim listesi ile bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Bu bildirgede şu bilgiler yer alır;

İş yerinin ;

Unvanı,
Adresi,
Bölge çalışma müdürlüğünde işlem gördüğü dosya no,
İş yerinin sigorta sicil numarasına ait bilgiler.

İşçinin;

Adı-soyadı,
Baba adı,
Doğum yeri ve tarihi,
İşe giriş tarihi ,
Üye olduğu sendika,
Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşun adı,
SSK sicil numarasına ait bilgiler.


EK-2 (İşçi Çıkış Bildirgesi)

Ek-2 olarak hazırlanan işçi çıkış bildirim listesi işten ayrılan işçilerin bildiriminde kullanılır. Bu bildirgede;

İşçinin ;

Adı -soyadı,
Baba adı,
Doğum yeri ve tarihi,
Çıkış tarihi,
Hizmet aktinin sona ermesi.

İş veren veya vekili ile ilgili bilgiler EK-1 ‘deki gibidir. Tacirin sayılan sorumlulukları dışında iş konusu ile ilgili diğer kuruluşlarda müracaat sorumluluğu vardır .İş kanuna göre iş verenler çalıştırdıkları işçi için iş ve işçi bulma kurumundan işçi çalışma kimlik karnesi almak zorundadırlar.
Ayrıca kara yolları kenarındaki ilan için karayollarından ormanla ilgili yerlerde orman baş müdürlüklerinden,
sağlıkla ilgili iş konularında sağlık müdürlüklerinden izin alınması mecburiyeti vardır.2. İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA AİT BİLDİRİMLER

İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi

Tacirin sayılan sorumlulukları dışında iş konusu ile ilgili diğer kuruluşlara da müracaat sorumluluğu vardır.
İş kanununa göre iş verenler çalıştırdıkları işçi için iş ve işçi bulma kurumundan işçi çalışma kimlik karnesi almak zorundadırlar.

Ayrıca kara yolları kenarındaki ilan için kara yollarından orman ile ilgili yerlerde orman baş müdürlüklerinden sağlıkla ilgili konularda sağlık müdürlüklerinden izin alınması mecburiyeti vardır.


EKİM AYI

1.HAFTA: BEYANNAMELER

A. KDV Beyannamesi

Mal ve hizmet tesliminde teslimin de alınır. Tacirler mal aldıklarında karşı tarafa KDV adında vergi öderler. Mal ve hizmet sattıklarında ise KDV alırlar. Tacirlerin ödedikleri ve aldıkları KDV arasındaki farkı bir beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine takip eden ayın 25 ‘ine kadar verdiği beyannameye KDV beyannamesi denir.

B. Muhtasar Beyannamesi

Muhtasar beyanname işveren veya vergi kesintisi yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.

Muhtasar beyanname aylık yada üç aylık dönemler halinde ilgili vergi dairesine verilir .Muhtasar beyanname dönemi takip eden ayın 20 ‘ si akşamına kadar verilir. Örneğin ;1994 yılı Ağustos,Eylül ,Ekim dönemine ait muhtasar beyanname bu dönemi takip eden, 1994 yılı Kasım ayı 20. Gününe kadar ilgili vergi dairesine verilir.
Muhtasar beyannamenin verildiği üç aylık dönemler şöyledir:

1.DÖNEM: Kasım,Aralık,Ocak
2.DÖNEM:Şubat,Mart,Nisan
3.DÖNEM:Mayıs,Haziran,Temmuz
4.DÖNEM:Ağustos,Eylül,Ekim

2.HAFTA : C. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
VE EKLERİ

Çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazançların ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur .Gelirin takvim yılının her hangi bir bölümünde elde edilmesi beyannamenin yıllık özelliğini değiştirmez. Yıllık gelir vergisi


beyannamesi dönemi takip eden yılın Mart ayı içersinde ilgili vergi dairesine verilir. Hesaplanan gelir vergisi ve fon payı da 3 eşit taksitte ödenir.

1.TAKSİT:MART (beyanname verilmesi süresi için)
2.TAKSİT:HAZİRAN
3.TAKSİT:EYLÜL

EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ

İşyeri,mesken,depo,fabrika,hastane ,okul vs için doldurulan emlak vergisi beyannamesi beyannameyi dolduran kişiye ait bilgiler, tapu ile ilgili bilgiler bulunur. Emlak vergisi 1.taksidi Mart,Nisan,Mayıs aylarında, 2. taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

3.HAFTA: İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTMA

A. Gider Kısmı Kayıtları

Burada yer alan masrafların ve KDV kaydı,mal alışları ve KDV kayıtları işletme defterinin gider kısmında yer alır. Satın alınan mallar ile hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderlerle bunlar için ödenen KDV yer alır.

Masrafların KDV Kaydı
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 03:56 PM   #3 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

İşletme hesabına göre defter tutulurken yapılan masrafların ve KDV kaydı gider kısmında yer alır

Bunlar;

Sayfa numarası,
İşlem kayıt sıra numarası,
Alınan belgenin tarih ve numarası,
Açıklama,
Ödenen ücret ve diğer gelirler
Satın alınan mal bedeli,
İndirilecek KDV,
Toplam tutar yer alır.Mal Alışların KDV Kaydı

İşletme hesabına göre defter tutulurken yapılan mal alışlar ve mal alınırken belirlenen KDV hesaplandıktan sonra bu gider tarafa yazılır.


4.HAFTA:B. GELİR KISMI KAYITLARI

Burada yer alan satışlar (faturalı satışlar,perakende satışlar,) ve KDV kaydı sair kazanç gelirlerin ve KDV kayıtları işletme defterinin gelir kısmında yer alır.
Satın alınan mal bedeli ve yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen ve tahsil edilmeyen paralar ile işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirler bunlarla ilgili hesaplama KDVleri yer alır.

1.Satışların KDV Kaydı

İşletme hesabı defteri tutulurken yapılan satışlar ve KDV kayıtları gelir tarafında yer alır.

Bunlar ;

Sayfa numarası,
İşlem kayıt sıra numarası,
Verilen belgenin tarih ve numarası,
Açıklama ,
Alınan ücret ve diğer gelirler,
Satılan mal bedeli ,
Hesaplanan KDV,
Toplam tutar yer alır.

Faturalı Satışlar

Bir mal satıldığında veya hizmet yapıldığında malın tesliminin veya hizmetinin yapıldığının delili olarak bir sevk irsaliyesi düzenlenir. Eğer fatura aynı anda düzenlenmemişse en geç bu irsaliye tarihinden itibaren 10 gün içinde düzenlenmesi gerekir .Bu süre içinde düzenlenmeyen fatura daha sonra düzenlense bile, hiç düzenlenmemiş sayılır.


b. Perakende Satışlar

İkinci sınıf tacirler günlük perakende satışları ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paraların kayıt etmek üzere perakende satış defteri tutmak zorundadır.

2. Sair Kazanç-Gelirlerin ve KDV Kaydı

Perakende satışların günlük tutarı ile sair işletme hasılatı bu deftere, perakende satış fişleri, makinalı kasaların kayıt meblaları, giriş ve yolcu taşıma biletleri ve diğer belgelere dayanılarak topluca yazıla bilir.

KASIM AYI

HAFTA: C. İŞLETME DEFTERİNDE DÖNEM
SONU İŞLEMLERİ

1. Defterin Toplanması ve Kontrolünün Yapılması

İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ve giderler arasındaki olumlu farktır.

2. Envanter işlemlerinin yapılması

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlarda mal alım satımı üzerine iş yapanlardan, mal envanteri çıkarmak zorundadırlar. Envanter bilgileri, yani mevcut malın cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarları itibariyle dökümleri defterin son işlem kaydını izlemeyen sayfalarına, işlemlere ilişkin kayıtlara karıştırılmamak üzere yazılabileceği gibi ayrıca bir envanterde tutulabilir. Yani işe başlayan ikinci sınıf bir işletme için envanter defteri tutulmayacaksa işe başlama tarihindeki mal mevcudu defterin baş tarafındaki sayfalarına yazılır .Bundan sonra,işlemlerin kaydına geçilir; fakat envanter bilgileri ile işlem kayıtları birbirine karıştırılmaz.


3. İşletme Hesabı Özetinin Düzenlenmesi

İşletme hesabı özetine aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır.a. Gider Kısmı

Dönem başı mal mevcudu,
Dönem içinde satın alınan mal,
Dönem içinde yapılan işletme ile ilgili masraflar,
Varsa dönem karı yazılır.
Herhangi bir duran varlık varsa amortismanı yazılır.

Gelir Kısmı

Dönem içinde elde edilen hasılat,
Diğer gelirler,
Dönem sonu mal mevcudu yazılır.
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için dönem içinde alınan ücret yazılır.
Varsa dönem zararı yazılır.2.HAFTA: İŞE BAŞLAMA

Vergi Dairesi İle İlgili İşlemler

1. İşe Başlama Bildirimi

Madde 153 aşağıda yazılı olan mükelleflerden işe başlayanlar durumu vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler.

Vergiye tabi ticaret ve sanat erbapları
Serbest meslek erbabı
Kurumlar vergisi mükellefleri
Kollektif ve adi komandit şirketlerin komandite ortakla

Kazançları götürü usulde tespit edilenler ise vergi karnesi almak için vergi dairesine başvurulur.

Tacirler vergi dairesine işe başlama sayılan bir işyeri açmak, ticaret siciline kayıt olmak durumlarında faaliyete başlamadan önce vergi dairesine işe başlama dilekçesiyle başvururlar. Bu dilekçeye ;


1) Dilekçe
2) Nüfus cüzdan sureti
3) İkametgah
4) Kira kontratı
5) Noterden imza sirküleri

Bu belgelere vergi dairesine başvurur, vergi dairesine bir yoklama memuru tarafından iş yerini kontrol ettirir ve şahsa 10 tuşlu bir sicil numarası verir ve şahıs tüm işlemlerini bu numara ile takip eder.

EK: İşe başlama dilekçesi .
İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ
İstanbul, 24.10.2001Vergi Dairesi Müdürlüğüne
Avcılar

29.09.2001 tarihinde Avcılar Saray Mah. Yeşil Sok. no:46 ‘da Gül unvanı altında iş yeri açmak istiyorum. Yıllık gelir vergisi, KDV ve Muhtasar sicil numaralarımın verilmesini bilgilerinize arz ederim.


Gereğinin yapılmasını arz ederim.Saygılarımla,
Hüsam Canik

Ek: 1) Nüfuz cüzdanı sureti
2) İkametgah
3) İmza Sirküleri (Noterden)
4)Kira Kontratı

NOT: Muhtasar beyannamemi 3 aylık vereceği
3.HAFTA: 2. VERGİ LEVHALARININ TASDİKİ

Hesap numarası alan bir şahıs boş bir vergi levhası alır. Adını,soyadını, adresini,vergi numarasını ve vergi dairesine yazar. Ayrıca vergi dairesine hitaben bir dilekçe hazırlar. Gerekli havale yapıldıktan sonra vergi levhası vergi dairesine müdür veya yardımcısı tarafından tasdik edilir. Bu levha işyerinde görülür bir yere asılır. İş yeri bir kaç kat ise her kata vergi levhası fotokopisinin asılması gerekir.
VERGİ DAİRESİNE HİTABEN VERGİ LEVHASI DİLEKÇESİ

İstanbul, 08 Ekim 2001

Vergi Dairesi Müdürlüğüne
Avcılar

Dairenizde 7490015405 sicil numaralı mükellefim. Ekte sunduğum vergi levhamın tasdik edilmesini rica ederim.


Saygılarımla,
Hayriye Aydoğan
EK:1) Adet Vergi Levhası
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 03:57 PM   #4 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

3. VUK. ‘NA GÖRE DÜENLENMESİ GEREKEN BELGELERİN BASIMI VE TASDİKİ

Gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerden işletmesinin faaliyetleri ile ilgili işlemler defterlere intikal ettirirken ispatlayıcı bir belgeye bağlı kalarak kayıt etmesi gerekir. Bu belgelerin geçerli olabilmesi için ise (fatura ve fatura yerine geçen belgeler kullanılmaya başlanmadan önce) aşağıdaki iki yoldan birisi tercih edilerek işlem yapılır.

a. Bağlı bulunulan vergi dairesinden izin alınarak ilgili belge noterde tasdik ettirilir.
Defterdarlığının anlaşmalı matbaalarında bastırılır.

4. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI VE BİLDİRİMİ

Perakende satış yapan birinci ve ikinci sınıf tacirler ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişinde;

Satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı,soyadı ya da unvanı,
Adresi,
Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
Satılan malların cinsi,bedeli ve toplamı,
Müteselsil fiş numarası,
İşlem tarihi,
Cihazın onaylandığını gösteren sembol ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce vergi dairesine bildirmek ve bunlara ait levhayı tasdik ettirerek işyerlerine asmak mecburiyetindedirler. Her iş günü sonunda mutlaka “Z Raporu” alınması ve saklanması zorunluluğu vardır. Ayrıca her ay sonunda “Z Raporu” alınır.ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT İZİN DİLEKÇESİ


İstanbul, 03 Mart 2001


Vergi Dairesi Müdürlüğüne
Bağcılar

Dairenizde 5355178688 sicil nolu mükellefim. Bağcılar Vatan Mah. İnan Sok. No: 32 ‘da açmış olduğum muhasebe bürosu için ödeme kaydedici cihazlara ait levha belgesi almak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımla,
Özlem SönmezEK:1) Yazar kasa fişi
2) 1 Nolu fiş


B. Defterlerin Tasdiki

Tacirler, yasaların göstermiş olduğu defterleri kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirmek zorundadırlar. Noterler bu defterlerin her sayfasını mühürler, sayfa numaralarını yazar ve en sonuna da kaç sayfadan ibaret olduğunu ve ne amaçla kullanılacağını yazarak tasdik eder.

Tasdik ettirilecek defterler yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerdir.

Tasdik zamanları;

Yeni işe başlayanlar, işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde,
Öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterleri kullanacakları yıldan önceki Aralık ayının sonuna kadar,
Hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler, defterleri kullanacakları hesap döneminden önceki yılın son ayına kadar,
Onaya bağlı defterlerin dolması halinde, bunları kullanmaya başlamadan önce,
Defterlerini gelecek yılda kullanmak isteyenler, hesap yılının ilk ayında,
Günlük defter (yevmiye defteri) ayrıca yeni yılın birinci ayının sonuna kadar notere götürülür. Noterce son kaydın altına “GÖRÜLMÜŞTÜR” ifadesi yazılarak, mühürlenir ve imzalanır.

Birinci Sınıf Tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden tasdike tabi olanlar;

Yevmiye defteri
Envanter defteri
Günlük kasa defteri
Kambiyo senetleri defteri

Defter-i Kebirin tasdik zorunluluğu yoktur. Ancak ticari davalarda geçerli belge olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’na göre tasdik ettirilmiş olma şartı aranır.İkinci Sınıf Tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden tasdike tabi olanlar;

İşletme defteri
Günlük perakende satış ve hasılat defteri
Kambiyo senetleri defteri

Eğer İkinci Sınıf Tacirler ayrıca bir envanter defteri tutarlarsa, bu defteri de tasdik ettirmek zorundadırlar.

Yükümlünün işinin ya da mesleğinin gerektirdiği defterlerden tasdike tabi olanlar;

İmalat defteri
Hasılat defteri
Serbest meslek kazanç defteri
Çiftçi işletme defteri

4.HAFTA: C. BELEDİYE İLE İLGİLİ BİLDİRİMLER

2464 Sayılı Kanunla Belediyelere yeni kaynaklar sağlandığından, tacirlere başka sorumluluklar da gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:


1. İşyeri Açma İzin Belgesi

Tacirlerin işyeri açmadan önce işyerinin bağlı bulunduğu yerin belediyesine müracaat ederek, işyeri ruhsatı almak mecburiyetindedir. Belediye ruhsata müracaatta bazı belgeler de düzenlenecektir.


Reklam ve İlan Vergisi

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar vergiye tabidir. İşyeri belediyeden bu vergi için vergi numarası alır. İşletmelerin astıkları tabelalarda bu vergiye tabidir.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alma

Tatil ve milli bayramlarda çalışmak belediyenin iznine bağlıdır. Tatil günü çalışma ruhsatı olmadan işyeri açmak yasaktır.

D. Ticaret Sicil Kaydı

Ticaret sicili, tacirlerin ve üçüncü kişilerin bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan bir devlet sicilidir. Ticaret sicilinin; tacirin hukuki durumunu saptamak, üçüncü kişileri aydınlatmak, açıklık ve tacire ait bazı kazanılmış hakların korunmasına yardımcı olmak gibi değişik amaçları vardır.

Tacirlerle ve ticari işletmelerle ilgili bilgilerin resmi olarak işlenmesi için ticaret sicili kurulmuştur. Ticaret siciline ancak kanunların emrettiği hususlar kayıt ettirilir. Bazı durumlarda geçici kayıt yapılır. Üç ay içerisinde mahkemeye başvurduklarını ve aralarında anlaştıklarını kanıtlamazsa, geçici kayıt silinir.

Mesleki Oda ve Birliklere Kayıt

Tacirler meslek gruplarına göre çeşitli meslek kuruluşlarına karşı sorumlulukları vardır. Aynı zamanda işletme sahiplerinin mensup oldukları meslek kuruluşlarına üye olma koşulu aranır.

ÖRNEĞİN; Doktorlar................................ Türk Tabipler Birliği Odasına
Mimarlar................................... Mimarlar Odasına
Mühendisler.............................. Mühendisler Odasına
Eczacılar................................... Eczacılar Odasına
vb. örneklerini çoğaltabiliriz.

İşyeri açıldığı tarihten itibaren bir ay çerisinde ilgili meslek kuruluşuna kayıt olmak zorundadır.

Tacirler ayrıca, ticari faaliyetlerinden dolayı Ticaret Odasına ve Türkiye Ticaret Odaları Birliğine üye olabilirler. Bu odalar üyelerinin yasalar karşısında haklarını korumak ve mensuplarını işletme faaliyetlerinde onlara yardımcı olmak üzere her türlü tedbiri alırlar. Üyelerde, meslek kuruluşlarından üye olma sıfatıyla üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini isterler. Tacirler ayrıca iştigal konuları ile Borsa ve Borsalar Birliğinin de üyesi olabilirler.

F. Bağ-Kur’a Müracaat

T.C. Anayasası “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” ilkesini benimsemiştir. Türkiye’de memurların sosyal güvenlik kurumu Emekli Sandığı, işçilerin sosyal güvenlik kurumu ise Sosyal Sigortalar Kurumudur.

Giriş Formunun Düzenlenmesi

Bağ-Kur Kanununun 24. Maddesine göre sigortalı sayılanların tamamı Bağ-Kur’a kayıt olmak zorundadır. Bu kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde kuruma başvurarak, kurumca hazırlanan giriş bildirgesini doldurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Bu konuda meslek kuruluşları, vergi daireleri, belediyeler Bağ-Kur’a yardımcı olurlar. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar kurumca otomatik olarak kayıt ve tescil edilirler. Sigortalı Bağ-kur’dan bir giriş bildirgesi alıp doldurduktan sonra Bağ-Kur’a vermekle giriş işlemi yapılmış olur.


Basamak Seçme

Sigortalı sigortalılığının başladığı tarihte 50. madde belirtilen aylık gelir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç üç ay içine kuruma vereceği giriş bildirgesi veya dilekçesinde yazılı olarak bildirirler. Sigortalının ödeyeceği primler ve bağlanacak aylıkların hesabında tespit edilen basamak göstergeleri her yıl bütçe kanunu ile kabul edilen kat sayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

Basamak Yükseltme

İlk beş basamakta, basamak yükseltme her yıl sonunda kurum tarafından sigortalının isteğine bırakılmaksızın kendiliğinden yapılır. Altıncı basamaktan sonra ise bulunduğu basamakta iki tam yılını doldurmadıkça yazılı talepte bulunmadıkça ve sıra dışında basamak yükseltilemez.

4. Bağ-Kur Primlerinin Ödenmesi

Sigortalı prim borçlarını ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorundadır. Primler süresi içinde tam ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak kanunla belirtilen gecikme zammı ödenir. Gecikme zammı, sadece prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye kadar devam eder. Dava ve icra soruşturması başlamış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil edilir.ARALIK AYI

HAFTA: TİCARİ BELGELER

Alışveriş Belgeleri

FATURA

Satılan bir mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satana veya işi yapana tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir belgedir.
Fatura en az iki nüsha düzenlenir. Bunlardan bir nüsha alıcıya verilir. Diğer nüshaları işletmede kalır. Alıcının söz konusu faturadan doğan borcunu fatura düzenlendiği anda ödenmesi durumunda kesilen faturaya “kapalı fatura” denir. Fatura bedelinin faturanın düzenlendiği anda ödenmeyip, sonradan ödenmesi durumunda kesilen fatura da “açık fatura” olarak adlandırılır. Bir faturanın kapalı veya açık olduğunu gösteren unsur faturayı düzenleyenin kaşesinin veya imzasının fatura üzerinde bulunduğu yerdir. Kapalı faturada imza ve kaşe alttadır. Açık faturada ise, imza üsttedir.

Faturanın çeşitleri;

Bayağı fatura,
Gönderme fatura,
Orijinal fatura,
Genel fatura,
Geçici fatura,
Alacak fatura,
Komisyoncu alış fatura,
Komisyoncu satış fatura,

İRSALİYE

Bir malın satış ya da nakil edilmesi ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgedir. İkiye ayrılırlar;

a)Sevk İrsaliyesi: Malın teslim edildiğinde veya satışı sırasında fatura kesilmeden önce satış anında sevk irsaliyesi düzenlenir.

b)Taşıma İrsaliyesi: Malı nakleden gerçek veya tüzel kişi nakliyecilerinin hazırladıkları belgedir. Bu belgede sürücü ve taşıt ile ilgili bilgiler yer alır.

İRSALİYELİ FATURA

Bazı işletmeler fatura kesmek zorunluluğundadırlar. Fatura kesmeden önce malın satışı yada teslimi sırasında irsaliye kesme zorunluluğu vardır. İşte bu iki işi bir arada yapan işletmeler irsaliyeli fatura düzenlerler.

4. KASA FİŞİ, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

Yazar kasa yani ödeme kaydedici cihaz kullanmayan perakende satış yapan işletmeler kasa fişi kullanırlar.

Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan işletmeler fatura vermek zorunda olmadıkları zamanda perakende satış fişi düzenlerler. İki nüsha düzenlenir. Aslı müşteriye, sureti de işletmede kalır.

Kasa fişleri, tahsil ve tediye olarak ikiye ayrılır;

Kasa tahsil fişi: İşletmenin kasasına giren paraların ne amaçla alındığı ve hangi hesaplara alacak kayıt edileceğini belirleyen bir belgedir.

Kasa tediye fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların ne amaçla ödendiğini ve hangi hesaplara borç kayıt edileceğini belirleyen bir belgedir.

2. HAFTA: 5.GİDER PUSULASI

1.ve 2. Sınıf tacirlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin ;

Götürü usulüyle vergi veren serbest meslek kazancı sahibine,
Götürü usulüyle vergi veren tüccara,
Vergiden muaf esnafa işletmesine ait yaptırdığı iş veya işletmesine mal aldığı zaman bir makbuz düzenler buna “gider pusulası” denir.

Gider pusulası iki nüsha tanzim edilerek bir nüshası işi yapana veya satana verilir. Gider pusulalarını işi yapan veya malı teslim eden imza eder. Gider pusulalarında Katma Değer Vergisi gösterilemez.

6. SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlemekle mükellef oldukları fatura hükmündeki belgedir.

Serbest meslek makbuzunda en az aşağıdaki bilgiler bulunur;

Makbuzu verenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi hesap numarası,
Müşterinin adı, soyadı,adresi varsa vergi dairesi, unvanı, hesap numarası,
Alınan paranın miktarı (KDV belirtilir) ,
Makbuzun düzenlenme tarihi,
Seri ve sıra numarası,
Makbuzu kesenin imzası.

7. MÜSTAHSİL MAKBUZU

Fatura vermek zorunda olmayan veya vergiden muaf çiftçilerin sattıkları zirai ve hayvansal ürünler için her hangi bir belge vermezler. Söz konusu kişilerden zirai ve hayvansal ürün almak durumunda olan işletmeler daha önceden müstahsil makbuzu bastırarak işletmelerinde bulundururlar. Her hangi bir zirai ve hayvansal ürün alımları olduğunda daha önceden bastırılmış oldukları müstahsil makbuzu düzenlerler.

Müstahsil makbuzu; 1.ve 2. Sınıf tacirlerle defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, götürü usulde tabi veya vergiden muaf çiftçilerin satın aldıkları malları ve bedellerini gösteren fatura yerini geçen bir belgedir.


3.HAFTA: 8. YAZAR KASA GÜNLÜK Z RAPORLARI

Bilindiği gibi, ödeme kaydedici cihazlarda yer alan ve vergi matrahının tayinine esas olan bilgiler, rulolarda ve günlük kapanış fişinin (Z raporunun) alınması ile mali hafızada kayıt altına alınmaktadır. Günlük kapanış fişleri (Z raporu )bir işgünü içerisinde cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgiler elde edilen hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini ayrıntılı olarak veren müteselsil sıra numarası taşıyan bir rapordur.
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 03:58 PM   #5 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

MALİ BELLEK RAPORU “KÜMÜLE RAPOR”

Yazar kasa kullanan ve perakende satış yapan işletmeler işe başladıkları tarihten itibaren mali bellek raporunu çıkardıkları güne kadar yaptıkları satışları gösteren rapordur.

Ay sonlarında işletme tarafından ödeme kaydedici cihazdan bir aylık satış ve KDV tutarlarını gösteren rapordur.

ÖRNEĞİN; 1995’te iş yeri açan ve 1997’de mali bellek raporunu çıkartan kişi 1995 yılından başlayarak son güne kadar yaptığı bütün satışları görür.

10.ADİSYON

Adisyon; lokanta, kafeterya, pastane vb. gibi masada servis yapılan hizmet işlerinde kullanılan bir belgedir.

Söz konusu hizmet işletmeleri, müşterilerine verdikleri hizmet ile düzenlenme saatini yazdıkları ve müşterilerin masasına koydukları adisyonu iki nüsha olarak düzenlemek zorundadırlar. Adisyonun bir nüshası fatura perakende satış fişi veya kasa fişi ile müşteriye verilir. Diğer nüshası işletmede kalır. Söz konusu hizmet işletmelerinin şehirler arası yollar üzerinde çalıştıkları lokanta ve gazinolarda adisyon kullanacaklardır.

11. GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ

Bilet ile girilen yerler (sinema,tiyatro vb.) ile yolcu taşıma işleri için ödenen ücretin karşılığında tesis veya seyahat işletmesi tarafından düzenlenen ticari belgelerdir. Giriş ve yolcu taşıma biletleri en az iki nüsha düzenlenir. Asıl nüsha müşteriye verilir.

Giriş ve yolcu taşıma biletleri üzerinde, düzenlenmesi esnasında gereken bilgiler varsa, gereken bilgiler mürekkepli kalemle veya kopya kurşun kalemle yazılı
12. GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTELERİ, YOLCU LİSTELERİ

Günlük müşteri listesi ; konaklama yerleri (otel,motel vb.) işletmelerince düzenlenen tesisin odalarını,bölümlerini ve yatak planlarını gösteren bir belgedir .Yolcu listesi; şehirler arası yolcu taşımacılığı yapanlardan, bileti kesmek zorunda olanlar tarafından düzenlenen taşıtların her seferi için yolcuların taşıta oturma yerlerini planlı şekilde gösteren bir belgedir.
4.HAFTA: B. SENETLER

1. Bono

Bono ülkemizde çok kullanılan kambiyo senetlerindendir. Ticari hayatta bonodan kısa vadeli kredi, ispat ve teminat vasıtası olarak yararlanılmaktadır. Bononun diğer adı emre muharrer senettir .Bu deyim iki anlamı gelmektedir. Bono kıymetli evrağın tedavül şekillerinden birisini gösterdiği gibi, ikinci olarak ta kambiyo senetlerinden özel bir tip olan kıymetli evrak türünü göstermektedir. Bu karışıklığın düzelmesi için uygulamada bono denmektedir. Bono borçlu tarafından alacaklıya hitaben tanzim edilir.

Bonoda bulunması gereken unsurlar;

Emre yazılı senet veya bono kelimesi,
Vade veya ödeme tarihi,
Ödeme yeri,
Kime veya kimin emrine ödeneceği,
Senedin düzenlendiği yer ve tarih,
Kayıtsız,şartsız bir ödeme vadi.

2. Çek

Önceden bankaya yatırılan para veya bankada açılan kredinin tamamının veya bir kısmının kendi veya başkası adına hemen ödenmesi için bankaya yatırılan bir ödeme emridir. Çeklerde vade yoktur. Görüldüğünde ödenme mecburiyetindedir. Karşılıksız çek düzenlemek yani bankada paranın olmadığı veya kredinin olmadığı zaman çek düzenlemek yasaktır.
Çekte bulunması gereken hususlar;

Çek kelimesi,
Ödeyecek banka,
Ödenecek para miktarı,
Ödenecek kimsenin adı soyadı,
Ödemenin yapılacağı yer,
Çekin düzenlendiği yer ve tarih,
Çeki düzenleyenin adı ,soyadı,imzası.
C. Bordrolar

1. Aylık Ücret Bordrosu

Ücret bordrosu çalışanları ücretlerinin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetveldir.

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan ücretlerin götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yazılır;

Hizmet erbabının soyadı,adı,ücretin alındığına dair imzası vs.
Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
Birim ücreti (aylık,haftalık,günlük,saat veya parça başı ücreti),
Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
Ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı.

Bordroların hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir .Bir aya ait bordro ertesi ayın 20.gününe kadar hazırlanıp tarihlendilerek, işyerinin sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler her ay ödedikleri ücretlere ücret hesap pusulası verirler. Ücret hesap pusulası ücret bordrosu özeti niteliğindedir.OCAK AYI:

1. HAFTA: BİRİNCİ SINIF TACİRLER

A. Birinci Sınıf Tacir Olabilmenin Hususları

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 22.000.000.000TL.veya satışlarının tutarı 27.000.000.000TL.‘yi aşanlar;

Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 11.000.000.000TL.‘yi aşanlar;

Bir ve İki numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde iki numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 22.000.000.000TL.‘yi aşanlar;

Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabiidir.);

Kurumlar vergisine tabii olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin,işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler;

İkinci sınıf işletmelerden kendi istekleri ile birinci sınıfa geçenler ve bilanço esasına göre defter tutanlar.


B. Birinci Sınıf Tacirlerin Tutacakları Defterler

1. Yevmiye defteri: Bir işletmede para ile ifade edilmiş değerlerin maddeler halinde tarih sırası ile bir kayıt düzeni halinde yazıldığı defter yevmiye defteridir. Ciltli ve sayfaları sıra numaralıdır. Yevmiye maddeleri sıra ile yazılır. Açılış maddesi defterin birinci maddesi olarak kaydedilir. Dönem sonuna kadar maddeler birbirini takip eder. Bir yevmiye maddesi açılış çizgisiyle başlar, kapanış çizgisiyle biter. Yevmiye maddesinde kapanış çizgisi bir sonraki maddenin açılış çizgisidir. Yevmiye maddesinde açıklamada vardır. Satır atlanmaz. Eğer boş satır varsa iptal edilir.

Yevmiye defterinde;

- Yevmiye madde numarası,
- Defter-i Kebir bağlantı sütunu olup, hesapların defter-i kebirde yazılı olduğu sayfa numarası,
- Borçlu hesapların başlangıç hizalama çizgisi,
- Alacaklı hesapların başlangıç hizalama çizgisi,
- 5 nolu çizgiler arasında yevmiye maddesi aralık verip bu aralıkta işlemin tarihi,
- Müfredat sütunu olup, yardımcı defterlerin tutarları,
- Borç sütunu olup, borçlu hesapların tutarı,
- Alacak sütunu olup, alacaklı hesapların tutarı bulunur.

HAFTA: 2.DEFTER-İ KEBİR

Yevmiye defterine kaydedilmiş olan çeşitli hesaplar için tek tek büyük defter kaydı yapılır. Büyük defter ciltli ve karşılıklı sıra numaralı olur. Yevmiye defterinde yazılmış olan hesaplar belirli sıra halinde büyük deftere geçirilir.

Defter-i kebirde;
- Hesap işlemi,
- İşlem tarihi,
- İşlemin yevmiye madde numarası,
- İşlemin açıklaması,
Hesabın borçlu ve alacaklı rakamları ile borçlu ve alacaklı rakamların toplamları, yer alır.

Günlük Kasa Defteri

İşletmenin günlük kasa ile ilgili günü gününe yazılmış olduğu bir defterdir. Günlük kasa defterinin sayfaları ciltli ve karşılıklıdır. Sol tarafa bir gün önceden devir , o gün yapılan tahsilat, sağ tarafa ise o gün içinde yapılan ödemeler yazılır. Sayfanın sonunda o günün kasa mevcutları bulunur ve ertesi güne devir yazılarak yeniden işlemlere başlanır.

Günlük kasa defterinde;
- Günün tarihi,
- Tahsilatlar için kendi içinde, ödemeler içinde verilecek olan sıra numarası,
- Tahsilatlar ve ödemelerin açıklanması ile ilgili sütun,
- Günlük tahsilatları ayrıntılı olarak gösteren sütun,
- Günlük ödemelere ayrıntılı olarak gösteren sütun,
- Günlük ödemeler toplamını gösteren sütun, yer alır.

Envanter ve Bilanço Defteri:

Genellikle hesap dönemi sonlarında çıkarılan envanterin ve bilançonun kayıt edildiği defterdir.

Envanter defteri yevmiye defteri ve defter-i kebir gibi bir hesap dönemi içinde her gün veya her işlem olduğunda kullanılan bir defter değildir. Envanter defteri işe yeni başlama da bir defa ve daha sonrada yıl sonlarında yazılan bir defterdir. İşletmeler işe yeni başlamada, açılış bilançolarını envanter defterine kayıt ederler. Daha sonra her hesap döneminin sonundaki envanterleri kayıt edilir. Yani işletmenin mevcutları, alacakları ve borçları ayrıntılı bir şekilde yazılır. Envanter dökümünden sonrada dönem sonu bilançosu envanter defterinin takip eden sayfalarına karşılıklı olarak yazılır. İşte öteden beri işletmeler envanter defterini sadece envanter dökümünü ve dönem sonu bilançosunu yazarlar.

Envanter ve bilanço defterinde;
- Sayfa no,
- Sıra no,
- Mevcutların, alacakların, borçların cinsleri, miktar ve birim değerleri,
- Miktar ve birim değerlerin çarpımı,
- Hesapların toplam değeri, yer alır.

5) Kambiyo Senetleri Defteri: Vergi usul kanununa eklenen Mükerrer 196. madde ile kambiyo senetleri defteri tutulması mecburiyeti getirilmiştir. Kambiyo senetleri defteri tutulması zorunluluğu getiren madde hükmünde de belirtildiği üzere, defterin bir tarafına işletmenin alacakları için işletme lehine düzenlenen veya işletmeye ciro edilen bono, poliçe, çek vb. kambiyo senetleri, düzenleme veya ciro tarihlerinden itibaren en geç 10 gün içinde kayıt edilebilir.

Kambiyo senetleri defterinin sol tarafına, mükellefin alacakları için düzenlediği bono, poliçe ve çeklere ilişkin olarak en az aşağıdaki bilgiler kayıt edilir.
- Defter kayıt sıra no,
- Yevmiye, işletme veya serbest meslek kazanç defterine kayıt tarih ve sıra numarası,
- Kambiyo senedinin nevi varsa seri ve sıra numarası,
- Tutarı,
- Düzenlenme tarihi,
- Vadesi,
- Borçlunun adı-soyadı varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
- Kambiyo senedinin borçludan başkası tarafından işletmeye ciro edilmesi halinde ciro tarihi ve işletmeye ciro edenin adı-soyadı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
- Kambiyo senedinin başkalarına devri halinde devir alanın adı-soyadı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, tahsil halinde tahsil tarihi, yer alır.

Defterin sağ tarafına ise, yalnızca işletme tarafından tanzim olunarak alacaklılara verilen, yani borçlusu işletme olan kambiyo senetleri kaydedilecek; defterin sol tarafında kayıtlı olup, işletme tarafından, alacaklılara ciro edilen kambiyo senetleri için bu sayfaya ayrı kayıt yapılmayacaktır. Defterin sağ tarafında, işletmenin borçları için verdiği bono, poliçe ve çeklere ilişkin olarak şu bilgiler yer alacaktır.
- Defter kayıt sıra numarası,
- Yevmiye, işletme veya serbest meslek kazanç defterine kayıt tarihi ve sıra numarası,
- Kambiyo senedinin nevi varsa seri ve sıra numarası,
- Tutarı,
- Düzenlenme tarihi,
- Vadesi,
- Alacaklının adı-soyadı varsa vergi dairesi ve hesap numarası, yer alır.

İmalat Defteri

Devamlı olarak imalat işiyle uğraşan birinci sınıf tacirlerin bilanço esasına göre tutmaları gereken defterlerden birisidir.

7) Karar Defteri ( Şirketler ve kooperatiflerde )

8) Damga Vergisi Defteri
Birinci sınıf tacirlerin kullandığı defterler arasındadır.


ŞUBAT AYI

HAFTA: TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE
HESAPLARIN İNCELENMESİ VE MUHASEBE
KAYITLARI

Kasa ve Bankalar

1. Kasa Hesabı

Bu hesap işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. Karşılığının işlenmesi için kullanılır. Tahsil olunan para tutarları hesaba Borç , ödemelerde Alacak kaydedilir. Hesabın borç kalanı işletmenin elinde olan para miktarını gösterir. Hesap daima borç kalanı verir veya kalan vermez. Kasa hesabı hiçbir zaman alacak kalanı vermez.

Örnek: 01.03.2001‘de 45.000.000 TL.‘lık mal satılıyor.Bedel nakit ödeniyor.


100. KASA HS 45.000.000-
600. YURTİÇİ SATIŞLAR HS 38.461.538.-
391 HES KDV 6.538.462.-
Mal Satışı2. Bankalar Hesabı

Yurtiçi ve yurtdışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlendiği hesaptır. Bankaya yatırılan mevduatı arttıran paralar hesaba Borç , çekilen tutarlar ve mevduatı azaltan paralar hesaba Alacak kaydedilir. Hesabın borç kalanı bankadaki para miktarını gösterir.

Örnek: İşletme 100.000.000 TL.’ lik mal alıyor. Bedeli bankadaki hesaptan ödeniyor.


153. TİCARİ MALLAR HS. 72.000.000
191 İND.KDV. 18.000.000
102. BANKALAR HS. 100.000.000-

Mal Alımı
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 03:59 PM   #6 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

HAFTA: HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

1. Hisse Senetleri Hesabı

İşletmenin satın aldığı ve geçici bir süre elde tutulan hisse senetlerinin kaydedildiği hesaptır. Alınan hisse senetleri alış değerleri ile hesaba Borç , satılan hisse senetleri yine alış değerleri ile hesaba Alacak kaydedilir. Alış değerleri ile satış değerleri arasındaki fark Kâr ise “645 Menkul Kıymet Satış Kârı” hesabına alacak ; zarar ise “655 Menkul Kıymet Satış Zararı” hesabına borç kaydedilir.


Örnek:25.01.2001’ de işletme nakit fazlasını değerlendirmek üzere bir şirketin 1.000.000 TL.’lık hisse senetlerinden 600 adet satın alıyor.


110. HİSSE SENETLERİ HS. 600.000.000-

100. KASA HS. 600.000.000-

800 Adet 1.000.000 TL.‘lık Hisse Senedi Alımı

Tahviller

Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları Hs: Özel kesime ait satın alınan tahvil,senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Tahvil,senet ve bonolar satın alındığında hesaba Borç , satıldığında hesaba Alacak kaydedilir.

Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları Hs: Kamu kesimine ait satın alınan tahvil,senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Bu değerler satın alındığında hesaba Borç , satıldığında hesaba Alacak kaydedilir.


NOT: Tahvil alan kişi ya da kurumlar tahvili çıkaran şirkete borç para vermiş olduklarından faiz geliri elde ederler. Bu gelir “642 Faiz Gelirleri Hs.”nda izlenir.

Örnek: 05.03.2001’de 150.000.000 TL.’lık Güz Şti.’ne ait tahvil alınıyor. Bedel nakit ödeniyor.


111.Ö.K.T.S.ve BONOLARI HS. 150.000.000-

100. KASA HS. 150.000.000-

Özel Kesim Tahvil Satın Alınıyor.


4. HAFTA: TİCARİ ALACAKLAR

120 Alıcılar Hs

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır. Vadesi bir yıla kadar olan veresiye alacaklar kısa vadeli alıcılar hesabında , vadesi bir yıldan fazla olan veresiye alacaklar uzun vadeli “220. Alıcılar Hs.“nda izlenir. Senetsiz alacak meydana geldiğinde hesaba Borç , müşteri borcunu nakit,çek,senet vb. ödediğinde ya da malı iade ettiğinde hesaba Alacak kaydedilir. Hesabın borç kalanı müşterilerin bize yani işletmeye borcunu gösterir.

NOT: Müşteri aldığı malı herhangi bir nedenle iade ettiğinde “610. Satıştan İadeler Hs.“na borç kaydedilir.Örnek: 07.02.2001‘de işletme müşteri Ali Açık’a 20.000.000 TL.‘lık , Kamil Kapalı’ya 30.000.000 TL.‘lık malı veresiye olarak satıyor.120. ALICILAR HS. 50.000.000-
Ali Açık 20.000.000
Kamil Kapalı 30.000.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 42.735.042.-
391 HES KDV 7.264.958.-
Mal Satışı


121. Alacak Senetleri Hs

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetli alacakların takip edildiği hesaptır. Vadesi bir yıla kadar olan alacak kısa vadeli “121. Alacak Senetleri Hs.’nda , vadesi bir yıldan fazla olan alacak uzun vadeli “221. Alacak Senetleri Hs.’nda takip edilir. Alacak senedi tutarı bu hesaba Borç , alacak senedi tahsil edildiğinde ciro veya iade edildiğinde hesaba Alacak kaydedilir. Hesabın borç kalanı senetli alacakları gösterir.

Örnek: 05.05.2001’de işletme 600.000.000 TL.’lık mal satmış. 450.000.000TL.’sı nakit kalan için altı ay vadeli senet alınmıştır.

100. KASA HS. 450.000.000-
121. ALACAK SENETLERİ HS. 150.000.000-
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 512.820.512.-
391 HES KDV 87.179.488.-
Mal Satışı.


MART AYI

HAFTA: D. STOKLAR
Değerleme
Gerçek Maliyet Yöntemi

Değişik tarihlerde alınan ilk madde ve malzemeler fiyatlarına göre ambarda ayrı ayrı yerlere depolanır. Üretime gönderilen hammadde hangi partiden alınmış ise o partinin maliyeti mamul maddeye yansıtılır. Dönem sonunda elde kalan stoklar hangi partinin malzemesi ise o partinin maliyeti ile değerlendirilir.

b. FİFO Yöntemi (İlk Giren İlk Çıkar)

Bu yöntemle üretime verilmek üzere ambardan çekilen ilk madde ve malzemelerin ilk alınan partiden olmasına dikkat edilir , başka bir deyişle ilk alınan malzemenin ambardan çıkan ilk malzeme olduğu düşünülerek işlemler buna göre yapılır. Dolayısıyla ambardan hammadde çıkışları alınış tarihlerine göre yapılır.

c. LİFO Yöntemi (Son Giren İlk Çıkar)

Üretime verilmek üzere ambardan çekilen hammaddeler çıkış tarihinde ambara son giren partiden gönderilir. Bu yöntem FİFO yönteminin tam tersi olarak çalışır. LİFO yönteminde de alınış tarihine göre işlemler yapılı
Ortalama Maliyet Yöntemi

Üretime gönderilen hammaddelerin hangi partiye ait olarak gönderildiği her zaman bilinmeyebilir. Bu durumda ortalama maliyet yöntemi kullanılır. Bu yöntemde ambara giren hammaddelerin toplam parasal tutarı fiyat toplamına bölünerek ortalama bir fiyat elde edilir. Üretime verilen ve stokta kalan hammaddeler bu fiyatla değerlendirilir. Bu yöntemle maliyet iki türlü hesaplanır;


1) Tartılı Ortalama

Ortalama maliyet yönteminde açıklandığı gibi hesaplanan maliyet fiyatı (ortalama fiyat) o dönem ya da bir sonraki dönem üretime gönderilen hammaddelere uygulanır.
Hammaddelerin Toplam Parasal Tutarı/Miktar Toplamı=Ortalama Maliyet2) Hareketli Ortalama Yöntemi

Her yeni hammadde alımında yeni bir ortalama maliyet hesaplanır. Bir sonraki hammadde alımına kadar üretime verilen (ambardan çıkan) hammaddelerin birim fiyatı hareketli ortalama metoduna göre hesaplanan birim fiyattır. Başka bir deyişle hareketli ortalamada her yeni hammadde alımında ortalama fiyat değişir.

HAFTA: e. Vergi Usûl Kanunu‘na Göre Değerleme

Bu değerleme şöyledir:
HAS MALİYET : Gerçek maliyet
BORSA RAİCİ: Borsa fiyatı (Hisse senedi)
TASARRUF DEĞERİ: Değerleme günündeki gerçek değer.
MUKAYYET DEĞER: Kayıtlı değer
İTİBARİ DEĞER: Senetlerin üzerine yazılan değer
RAİÇ BEDEL : Normal alım satım değeri
EMSAL BEDEL: Gerçek bedeli belli olmayan durumlarda, satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.
VERGİ DEĞERİ: Bina veya arazinin raiç değeridir.

f. Ticaret Kanunu‘na Göre Değerleme

2. Envanter İşlemleri ve Kayıtlar

Basit Metoda Göre

Dönem sonunda elde edilen, elde kalan malın envanteri depoda kalan malın basit ortalaması alınarak yapılır. Bu basit metot dönem sonunda sadece bir kez yapılır. Bu işlem tekrar ettirilemez.

b. Devamlı Denkleştirme Metoduna Göre

Bu metoda devamlı denklik denilebilir. Bu metoda göre her satılan malın maliyeti 620 hesabına atılır. Böylece stoklardan düşülür. Bu yöntemde mal satıldıkça işlem yapılır
3. HAFTA: E. Sabit Varlıklar ve Amortismanlar

Değerleme

Amortismanlar

Amortisman Ayırma Yöntemleri

257. Birikmiş Amortismanlar Hs: Maddi duran varlıkların kullanım süreleri içerisinde yıpranma ve aşınma paylarının ayrılan bölümünün izlendiği hesaptır.
Duran varlıklar için amortisman ayrılmasını gerektiren koşullar;

1) Duran varlığın kullanım süresinin bir yıldan fazla olması,
2) Kullanım nedeniyle aşınma ve yıpranmaya maruz bulunup değer kaybetmesi,
3) Maliyet bedelinin 1.000.000 TL’ nin üzerinde olması (1.000.000 TL’ nin altında olan maddi duran varlık istenirse gider kaydedilir, o zaman KDV’nin tamamı İndirilecek KDV hesabına kaydedilir.)

İşletmenin duran varlıklarında meydana gelen aşınmalar ve yıpranmalar nedeniyle ayrılan amortismanlar kârdan düşülür.

Amortisman Hesaplama Yöntemleri: Maddi duran varlıklar için iki türlü amortisman hesaplanması mümkündür;

Eşit Tutarlı Amortisman: Bu yöntemle yıllık ayrılan amortismanlar tutarları birbirine eşittir. Amortisman tutarını hesaplamak için duran varlığın değerine sabit amortisman oranı uygulanır ya da duran varlığın değeri ekonomik ömre bölünür.

NOT: Amortisman yıl sonunda ayrılır, her yılın sonunda ve amortisman ayırma yıl sayısı kadar bu işlem tekrarlandığında teorik olarak değeri sıfırlanmış olur. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’na göre mükellef %25’i aşamamak koşuluyla bir amortisman yüzdesi belirler. Bu amortisman yüzdesinden hareketle amortisman ayırma yıl sayısı hesaplanır.

Amortisman Ayırma Yıl Sayısı =1/Amortisman Oranı

Amortisman tutarını hesaplayabilmek için iki yol izlenebilir;

1) Duran Varlığın Kayıtlı Değeri/Amortisman Ayırma Yıl Sayısı=Amortisman Tutarı
2)Duran Varlığın Kayıtlı Değeri x Amortisman Oranı=Amortisman Tutarı

Örnek: Kayıtlı değerin 60.000.000TL.’a olan bilgisayara %20 amortisman yüzdesi ve eşit tutarlı yönteme göre amortismanını hesaplayınız.

1/Amortisman Oranı=100/0,20=5 yıl
60.000.000/5=12.000.000 TL.
60.000.000x0,20=12.000.000

İlk Yılın Amortisman Kaydı


31 / 12 /1999
796.AMORT.ve TÜKENME PAY. HS. 12.000.000-
257.BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. HS. 12.000.000-
1999yılı ayrılan amortisman.


Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bu yöntemle yine eşit tutarlı yöntemde olduğu gibi bir amortisman yüzdesi belirlenir (En çok %25). Yine normal yöntemdeki gibi amortisman ayırma yıl sayısı hesaplanır.
ÖRNEK: İşletmemizde kayıtlı 500,000,000TL maliyetli makine ve tesisler için %20 oranında azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman tutarını ve amortisman yüzdesini hesaplayınız.

N= 100:20=5 yıl %20.2=%40

Yıllar Sab. Değ. Mal. Amort. Yüzde. Hes. Amort. B. Amort. Kalan
1 500,000,000 %40 200,000,- 200,000,- 300,000,-
2 300,000,000 %40 120,000,- 320,000,- 180,000,-
3 180,000,000 %40 72,000,- 312,000,- 108,000,-

__________ / _____________
796 AMORT. TÜK. PAYLARI HS. 72,000,000-
257 BİR. AMOR. HS 72,000,000-
__________ / ___________


*İlk Yılın Amortismanı: Duran varlığın kayıtlı değeri ile belirlenen amortisman yüzdesinin 2 katının çarpımı yoluyla hesaplanır.

*Diğer Yılların Amortismanı: Bunun için duran varlığın kayıtlı değerinden daha önce hesaplanmış amortismanlar düşülüp kalan değer üzerinden ve belirlenen amortisman yüzdesinin 2 katının çarpımı ile hesaplanır.

*Son Yılın Amortismanı: Son yıla kalan değer hiçbir hesaplamaya tabi tutulmaksızın amortisman olarak yazılır.

Örnek: Kayıtlı değeri 40.000.000 TL. olan faks makinesi için %20 amortisman yüzdesi ve azalan kalanlar yöntemine göre amortismanını hesaplayınız. 1999 yılının kaydını yapınız.(Tarih: faks makinesi 03.05.1998’de alınmıştır.)


Ekonomik Ömür=100/0,20=5 yıl
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 04:00 PM   #7 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

YILLAR KALAN DEĞER ORAN AYRILAN AMORTİS.

1.yıl 1998 40.000.000TL. (0,20x2)0,40 16.000.000- (40.000.000-16.000.000)
2.yıl 1999 24.000.000TL. 0,40 9.600.000- (24.000.000-9.600.000)
3.yıl 2000 14.400.000TL. 0,40 5.760.000- (14.400.000-5.760.000)
4.yıl 2001 8.640.000TL. 0,40 3.456.000- (8.640.000-3.456.000)
5.yıl 2002 5.184.000TL. 5.184.000-
40.000.000-


31 / 12/1999
796.AMORT.ve TÜKENME PAY. HS. 9.600.000-
257.BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. HS. 9.600.000-
Faks makinesi için ayrılan amortismanı


Amortismanlarla İlgili Bazı Özel Durumlar: Amortisman ayırma yıl sayısı ne şekilde olursa olsun uzatılamaz. Vergi Usul Kanunu’na göre herhangi bir duran varlık için normal yöntemle amortisman ayrılmaya başlanmışsa azalan kalanlar yöntemine geçmek mümkün değildir.

Buna karşın azalan kalanlar yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlanmışsa bu yöntemden eşit tutarlı yönteme geçilebilir. Bu durumda kalan değer kalan yıl sayısına bölünerek diğer yıllara düşen amortisman hesaplanır.

Örnek: 1994 yılında alınmış ve kayıtlı değeri 60.000.000 TL: olan makine için %20 amortisman yüzdesi ve azalan kalanlar yöntemine göre amortisman ayrılıyor. İlk iki yılın amortismanı bu yönteme göre ayrıldıktan sonra eşit tutarlı yönteme geçiliyor. Bütün yılların amortismanını hesaplayınız. En son yılın kaydını yapınız.

YILLAR KALAN DEĞER ORAN AYRILAN AMORTİSMAN
1. yıl 1994 60.000.000 (0,20x2)0,40 24.000.000-
2.yıl 1995 36.000.000 0,40 14.000.000-
3.yıl 1996 21.600.000 -------- 7.200.000-
4.yıl 1997 ---------------- -------- 7.200.000-
5.yıl 1998 ---------------- -------- 7.200.000-
60.000.000-
Ekonomik Ömür=100/0,20=5 yıl 21.600.000 = Kalan Değer

3 Kalan Yıl Sayısı
7.600.0 Ayrılacak Amortisman


796.AMORT.ve TÜKENME PAY. HS. 7.200.000-
257.BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. HS. 7.200.000-
Makine için ayrılan amortismanı


b. Hesaplanan Amortismanın Muhasebe Kayıtları
257. Birikmiş Amortismanlar Hesabı’na kaydedilen amortismanlar bilançoda maddi duran varlık hesaplarının altında (-) kalem olarak yer alır. Böylece maddi duran varlık değerinin net olarak varlıklar tarafında görülmesi sağlanır.


Örnek: Kayıtlı değeri .10.000.000 TL. olan demirbaş için 2.500.000 TL. amortisman ayrılmıştır. İlgili hesapların bilançodaki görünümü şu şekilde olacaktır.
Varlıklar Bilanço

I. DÖNEN VARLIKLAR
10.Hazır Değerler
11.Menkul Kıymetler
12.Ticari Alacaklar
13.Diğer Alacaklar
15.Stoklar 19.Diğer Dönen Varlıklar


II. DURAN VARLIKLAR
22.Ticari Alacaklar


25.Maddi Duran Varlıklar: 7.500.000-
255.Demirbaşlar Hs.: 10.000.000-
257.Birikmiş Amorti.Hs. 2.500.000-

Her yılın amortismanı ayrıldığında 257. Kodlu hesaba kaydedilir. Son yılın amortismanı ayrıldığında kayıtlı değer ile ayrılan amortismanlar birbirine eşit olur. Bu durumda duran varlık hesabı ile birikmiş amortismanlar karşılıklı olarak ters kayıt yapılıp duran varlık, varlıklardan düşülmüş olur.

3. Envanter İşlemleri ve Kayıtlar

Örnek: 2000 yılında alınan ve kayıtlı değeri 23.000.000 TL. olan demirbaş için %25 amortisman yüzdesi ve azalan kalanlar yöntemine göre bütün yılların amortismanını hesaplayın ve muhasebe kaydını yapınız.

-Son yılın amortismanı ayrıldıktan sonra demirbaşın kullanılmaz duruma geldiği göz önüne alınarak kayıttan düşülmesi işlemini muhasebeleştiriniz.

Ekonomik Ömür=100/0,25=4 yıl

YILLAR KALAN DEĞER ORAN AYRILMIŞ AMORTİSMAN
1.yıl 2000 23.000.000- (0,25x2)0,50 11.500.000-
2.yıl 2001 11.500.000- 0,50 5.750.000-
3.yıl 2002 5.750.000- 0,50 2.875.000-
4.yıl 2003 2.875.000- 2.875.000-
23.000.000796. 257. 255.
11.500.000- 23.000.000- 11.500.000- 23.000.000-
5.750.000- 5.750.000-
2.875.000- 2.875.000-
2.875.000- 2.875.000-
23.000.000- 23.000.000- 23.000.000-796. AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI HS. 11.500.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 11.500.000-
2000 yılı demirbaş için ayrılan amortisman.

796. AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI HS. 5.750.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 5.750.000-
2001 yılı demirbaş için ayrılan amortisman.

796. AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI HS. 2.875.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 2.875.000-
2002 yılı demirbaş için ayrılan amortisman.

796. AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI HS. 2.875.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 2.875.000-
2003 yılı demirbaş için ayrılan amortisman.

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 23.000.000-
255. DEMİRBAŞLAR HS. 23.000.000-
Demirbaşın kayıttan düşülmesi.
4. Yeniden Değerlendirme

HAFTA: F. Banka Kredileri

1. Değerleme

Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kredilerin (borçların) izlendiği hesaptır. Kaynaklarda mali borçlar grubunda yer alır. Alınan kredinin vadesi bir yıldan az ise “300. Banka Kredileri Hs.’nda, bir yıldan uzun vadeli ise “400. Banka Kredileri Hs.’nda incelenir. Alınan krediler hesaba Alacak, ödenmeleri halinde hesaba Borç kaydedilir.
Örnek: 20.01.1998’de işletme Garanti Bankası’ ndan on ay vadeli 80.000.000 TL. kredi alıyor.


100. KASA HS. 80.000.000-
300. BANKA KREDİLERİ HS. 80.000.000-
Bankadan kredi alınması


320.Satıcılar Hs.: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların takip edildiği hesaptır. Vadesi bir yıla kadar olan veresiye borçlar “320.Satıcılar Hs.’nda , vadesi bir yıldan fazla olan veresiye borçlar “420. Uzun Vadeli Satıcılar Hs.’nda takip edilir. Satıcıya borç meydana geldiğinde hesaba Alacak, borç, nakit, çek, senet ile ödendiğinde hesaba Borç kaydedilir. Hesabın alacak kalanı satıcıya olan veresiye borcu gösterir.
NOT: Satıcıdan alınan mal iade edildiğinde alış değeri ile “153. Ticari Mallar Hs.’na Alacak kaydedilir.
Örnek: 16.04.2001’de satıcı Osman Nazi’den 50.000.000 TL.’lık mal alınıyor. 10.000.000 TL.’sı nakit kalanı veresiye olarak alınıyor.
-18.04.2001’de 3.000.000 TL.’lık mal iade ediliyor.
-25.04.2001’de Osman Nazik’e 12.000.000 TL.’lık borç bankadaki hesaptan ödeniyor.

153. TİCARİ MALLAR HS: 50.000.000-
100. KASA HS. 10.000.000-
320. SATICILAR HS. 45.000.000-
Veresiye mal alınması


320. SATICILAR HS. 3.000.000-
153. TİCARİ MALLAR HS: 3.000.000
Mal iadesi

320. SATICILAR HS. 12.000.000-
102. BANKALAR HS. 12.000.000-
Borcun bir bölümünün ödenmesi


321. Borç Senetleri Hs: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olarak aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödeyeceği senetli borçlar bu hesapta izlenir. Vadesi bir yıla kadar olan borç kısa vadeli “321. Borç Senetleri Hs.’nda , vadesi bir yıldan fazla olan borç uzun vadeli “421. Borç Senetleri Hs.’nda takip edilir. Meydana gelen senetli borçlar bu hesaba Alacak, ödenmesi halinde hesaba Borç kaydedilir. Hesabın alacak kalanı işletmenin senetli borçlarını gösterir.
Örnek: 01.04.1998’de işletme 40.000.000 TL.’lık mal satın alıyor. Bedelin 5.000.000 TL.’sini nakit, 15.000.000 TL.’sini bir ay vadeli senet, kalan ise on ay vadeli senet ile ödüyor.


-153. TİCARİ MALLAR HS: 34.188.034
-191 İND KDV 5.811.966
100. KASA HS. 5.000.000-
321. BORÇ SENETLERİ HS. 15.000.000-
421.BORÇ SENETLERİ HS. 20.000.000-
Mal alımı

2. Envanter İşlemleri ve Kayıtlar

Banka Kredileri ile ilgili olarak aylık mali rapor düzenleyen işletmelerde ay sonu, yıllık mali rapor düzenleyen işletmelerde de yıl sonu itibariyle aşağıdaki envanter işlemleri yapılır:

Örnek: Açık kredi kullanılan Pamuk bank‘tan alınan yıl sonu hesap özetinde hesaba 1.500.000TL faiz, fon ve vergi hesaplanıp kaydedildiği görülüyor.


797 FİNANSMAN GİDERİ 1.500.000.-
300 BANKA KREDİLERİ HS 1.500.000
01.Türk Paralı Krediler
02.Açık Krediler
15.Pamuk bankG.Ticari Borçlar

Senetli Borçlar

Değerleme

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana kuruluş , iştiraklar ve bağlı ortaklıklara olan senetli ticari borçları bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.

320.Satıcılar Hs: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların takip edildiği hesaptır. Vadesi bir yıla kadar olan veresiye borçlar “320.Satıcılar Hs.”nda , vadesi bir yıldan fazla olan veresiye borçlar “420. Uzun Vadeli Satıcılar Hs.”nda takip edilir. Satıcıya borç meydana geldiğinde hesaba Alacak, borç, nakit, çek, senet ile ödendiğinde hesaba Borç kaydedilir. Hesabına alacak kalanı satıcıya olan veresiye borcu gösterir. NOT: Satıcıdan alınan mal iade edildiğinde alış değeri ile “153. Ticari Mallar Hs.”na Alacak kaydedilir.

Örnek: 10.04.2001’de satıcı Niyazi Ballımdan 35.000.000 TL.’lık mal almıştır.. 20.000.000 TL.’sı nakit kalanı veresiye ödenmiştir.
18.04.2001’de 3.000.000 TL.’lık mal iade ediliyor. -25.04.2001’de Kamil Kara’ya 12.000.000 TL.’lık borç bankadaki hesaptan ödeniyor.


10 / 04/2001
153. TİCARİ MALLAR HS: 35.000.000-
191 İND.KDV 5.950.000-
100. KASA HS. 20.000.000.-
320. SATICILAR HS. 20.950.000-
Mal Alımı

18 / 04/2001
320. SATICILAR HS. 3.000.000-
153. TİCARİ MALLAR HS: 3.000.000
Mal iadesi
25 / 04 /2001
320. SATICILAR HS. 12.000.000-
102. BANKALAR HS. 12.000.000-
Borcun bir bölümünün ödenmesi

321. Borç Senetleri Hs.: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili olarak aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödeyeceği senetli borçlar bu hesapta izlenir. Vadesi bir yıla kadar olan borç kısa vadeli “321. Borç Senetleri Hs.”nda , vadesi bir yıldan fazla olan borç uzun vadeli “421. Borç Senetleri Hs.”nda takip edilir.

Meydana gelen senetli borçlar bu hesaba Alacak, ödenmesi halinde hesaba Borç kaydedilir. Hesabın alacak kalanı işletmenin senetli borçlarını gösterir.

Örnek: 01.03.2001’de işletme 40.000.000 TL.’lık mal satın alıyor. Bedelin 10.000.000 TL.’sını nakit, 10.000.000 TL.’sını bir ay vadeli senet, kalan ise on beş ay vadeli senet ile ödüyor.
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 04:00 PM   #8 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

01 / 03 /2001
-153. TİCARİ MALLAR HS: 40.000.000-
191 İND.KDV 6.800.000-
100. KASA HS. 10.000.000-
321. BORÇ SENETLERİ HS. 10.000.000-
421.BORÇ SENETLERİ HS. 26.800.000-
Mal alımı
b. Envanter İşlemleri ve Kayıtlar

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır’ şeklinde ifade edilen genel kabul görmüş muhasebe ilkesi uyarınca işletmenin borçlusu bulunduğu senetleri bilanço günündeki peşin değerleri ile yazılı değerleri arasındaki fark gerçekleşmemiş gider olarak gelecek döneme aktarmak üzere reeskont işlemlerine tabii tutulur.

Örnek: Borç senetlerinin tutarları ve vadeleri aşağıdaki gibidir. Değerlemede uygulanan faiz oranı %60’tır.

Vade Tutar
20 Ocak 80.000.000
15 Şubat 60.000.000
22 Şubat 250.000.000
03 Mart 150.000.000

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS 45.235.616-
01Türk Paralı Senetler Reeskontu

647 REESKONT FAİZ GEL. HS 45.235.616-
2. Senetsiz Borçlar
İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

a. Değerleme

Satıcılara olan Türk parası ,borçlar mukayyet değeri ile değerlenir.(V.U.K. md.281) Yabancı paralı borçlar ise bilanço günündeki kur ile değerlendirilerek tutarları bilanço günü değerine getirilir.( V.U.K. md.280)

Envanter İşlemleri ve Kayıtlar

Satıcılar ile mutabakat sağlanarak kayıtlarda görülen borç miktarının doğruluğu sağlanır.
Örnek: 10.03.2001’de satıcıdan 30.000.000 mal alınıyor 15.000.000 TL’ si nakit kalanı geri kalanı ise veresiye alınıyor.153 TİCARİ MALLAR HS 30.000.000- 191 İND.KDV 5.100.000-

100 KASA HS 15.000.000-
320SATICILARHS 15.000.000-NİSAN AYI:

HAFTA: A. SERMAYE

Sermaye ikiye ayrılır. Ödenmemiş sermaye ve sermaye yedekleri olarak.

KAR YEDEKLERİ

Kar yedekleri net karın; öz sermaye yapısını sağlam tutmak, işleminin devamlılığını, gelişmesini ve ortaklar ile alacaklıların haklarının korunmasını sağlamak ve öz sermayede faaliyet sonunda doğabilecek azalışları karşılamak amacı ile dağıtılmayarak işletmede alı konulan kısmıdır. Kar yedekleri üçe ayrılır:
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler

C. GEÇMİŞ YIL KARI - ZARARI

Faaliyet dönemi karla kapanırsa öz sermaye artar, zararla kapanırsa sermaye azalır. Tek düzen hesap planında işletmenin faaliyet dönemi sonucunda ulaştığı net karı veya zararı göstermek üzere iki hesaplı bir grup oluşturulmuştur.

ENVANTER İŞLEMLERİ

HAFTA: TİCARİ BİLANÇO, VERGİ BİLANÇOSU KARŞILAŞTIRMASI, GELİR TABLOSU

HAFTA: ŞİRKETLER MUHASEBESİ

1. Şirketlerin Sınıflandırılması

Şirketin Tanımı: Kişilerin sermaye, emek ve bilgilerini kâr amacıyla bir araya getirerek oluşturdukları ekonomik ve teknik kuruluşlara ŞİRKET denir.
Şirketlerin Ortak Özellikleri:
-Ortak sayısı en az iki kişi olmalıdır.
-Ortak bir amaç için kurulmalıdır.
-Ortak amaca ulaşmak için sözleşme yapılmalıdır.
-Söz konusu amaca ulaşmak için para, mal, emek, ticari itibar sermaye olarak konulmalıdır.
Şirketlerin Sınıflandırılması:
1) Ticaret Şirketleri
*Şahıs Şirketleri

-Kollektif Şirketler
-Adi Komandit Şirketler
*Sermaye Şirketleri
-Anonim Şirketler
-Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
-Limitet Şirketler
2) Diğer Şirketler
*Kooperatifler
*Adi Şirketlera. Şahıs Şirketlerinin Genel Özellikleri

1) Ortakları gerçek kişilerdir.
2) Ortakları sınırsız sorumlu olup şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla sorumludurlar.
3) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir (Komanditer ortak dışında).
4) Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oybirliğiyle değişebilir.
5) Yalnız ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir.
6) Sermaye paylara bölünmemiştir.
7) Her ortağın yönetim temsil ve denetim hakkı vardır.
8) Her ortağın eşit oy hakkı vardır.
9) Şirket vergi mükellefi değildir. Şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.
10) T.T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir.
11) Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur.
12) Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar.

b. Sermaye Şirketlerinin Genel Özellikleri

Ortakları gerçek ve tüzel kişi olabilirler.
Ortakların sorumluluğu sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmıştır.
Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değiştirilebilir.
Her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir.
Sermaye paylara bölünmüştür.
Yönetim temsil ve denetim yetkilileri şirketin belirli organlarına aittir.
Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır.
Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
T.T.K. hükümleri uyarınca yedek akçe ayırmak zorundadırlar (Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışında).
Ticaret unvanında ortaklardan birinin adının yer alması zorunlu değildir.
Ticaret Bakanlığı’nın izni alındıktan sonra tescil ve ilanla kurulurlar ( Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışında ).


1-KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Tanımı: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların sorumluluğu şirketin borçlarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkete Kollektif Şirket Denir.Özellikleri:

Koll.Şti.’ler Ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulurlar.
Koll. Şti.’in bir ticaret unvanı olmalıdır (Ortaklardan en az birinin adı, soyadı ve şirket türünü gösterir şekilde olmalıdır).
Koll. Şti. en az iki gerçek kişinin ortaklığı ile kurulur.
Koll. Şti. ortakları şirketin borç ve taahhütlerinden bütün mal varlığıyla sorumludurlar.
Koll. Şti. tüzel kişiliğe sahiptir.

a. Kuruluş Süreci: En az iki gerçek kişinin bir araya gelerek şirket sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşmenin (Ticaret Sicili Gazetesi’nde) tescil ve ilanı ile resmi nitelik kazanır. Şirket sözleşmesinde ortakların adı, soyadı, ikamet ve uyrukları, şirketin kollektif olduğu, şirketin ticaret unvanı ve merkezi, ortaklığın konusu, ne kadar sermaye koydukları, temsil yetkisi.

Ayrıca ortaklar Ticaret Kanununun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları, açıklamaları koyabilirler.
Sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması gerekir. Koll. Şti. ticaret sicili gazetesinde ilan edildiği tarihte kurulmuş olur.
Şirket kurulduktan sonra şu kuruluşlara da bildirimde bulunmak zorundadır; Vergi Dairesi, S.S.K., Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, Ticaret Odası, Belediye.
Ayrıca her ortağın vergi dairesine bildirimde bulunması gerekir.

Ana sözleşmenin hazırlanması

Şirketin yazılı sözleşmesinde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur;

1 Ortakların ad ve soyadlarıyla, ikametgahları ve tabiiyetleri,
2- Şirketin kollektif şirket olduğu,
3 -Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
4- Şirketin faaliyet konusu,
5- Şirketin sermayesi ve her ortağın sermaye payı ile bu payların ne zaman ve nasıl ödeneceği,
6- Şirketi temsile yetkili olanların ad ve soyadları; bunların yalnız başına mı yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları belirtilir.

Eğer sözleşmede bu hususların herhangi biri eksik ise şirket, adi şirket olarak kabul edilir.

Koll. Şti.’in kuruluşunda ticaret siciline bir dilekçe ile başvurulur. Bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:
1- İki adet şirket sözleşmesi,
2- Ticaret durum tasdiknamesi,
3- Ortakların nüfus cüzdan suretleri,
4- Ortakların imza sirküleri,
5- Ortakların medeni hakları kullanma ehliyetine ilişkin belgelerden oluşur.

Muhasebe Uygulamaları: T.T.K. ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması gereken defterler şunlardır; günlük kasa defteri, yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ve kambiyo senetleri defteridir.

Kollektif şirketin kuruluşu iki aşamada oluşmaktadır;
1- Ortakların sermaye taahhüdünde bulunmaları,
2- Ortakların sermaye taahhüdünü yerine getirmeleri.

Örnek: Haluk Nur ve Ortakları bir Koll. Şti. kurmaya karar veriyorlar. Şirketin kuruluşuyla ilgili bütün işlemleri tamamlayıp şirketi tescil ve ilan ederek işlemlere başlıyorlar. Ortak Haluk Nur 200.000.000 TL. nakit, 80.000.000 TL.’lık hisse senedi, 120.000.000 TL.’lık ticari mal, 100.000.000 TL.’lık bono ortak Ömer Usta 200.000.000 TL. nakit, 100.000.000 TL. demirbaş, 150.000.000 TL. alacak senedi, 50.000.000 TL. bono.
-Ortaklar nakit taahhütlerinin yarısını yerine getirmişler kalan yarısını bir ay sonra ödeyeceklerdir. Diğer taahhütler kuruluş aşamasında yerine getirmişler. istenen;
-Yevmiye kaydını yapınız,
Haluk Nur ve Ortakları Koll. Şti.’nin açılış bilançosunu düzenleyiniz.501. ÖDENMEMİŞ SER . HS. 1.000.000.000-
Haluk Nur 500.000.000-
Ömer Usta 500.000.000-
500. SERMAYE HS. 1.000.000.000-
Ortakların sermaye taahhütleri

100. KASA HS. 100.000.000-
110. HİSSE SENETLERİ HS. 80.000.000-
111. ÖZ. KES. TAH. SNT . ve BONO. HS. 100.000.000-
153. TİCARİ MALLAR HS. 120.000.000-
501. ÖDENMEMİŞ SER . HS. 400.000.000-
Haluk Nur’un sermaye taahhüdünün bir bö-
lümünü yerine getirmesi.
100. KASA HS. 100.000.000-
111. ÖZ. KES. TAH. SENET ve BONO. HS. 50.000.00
121. ALACAK SENETLERİ HS. 150.000.000
255. DEMİRBAŞLAR HS. 100.000.000-
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 400.000.000-
Ömer Usta’nın sermaye taahhüdünün bir bö
lümünü yerine getirmesi.


Varlık .............İŞLETMESİ ../../200.. AÇILIŞ BİLANÇOSU kaynak

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10.Hazır Değerler 200.000.000-
Kasa 200.000.000-
11.Menkul Kıymetler 230.000.000- 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Hisse Senetleri 80.000.000-
Ö.K.T.S.ve Bono.150.000.000-
12.Ticari Alacaklar 150.000.000- 5. ÖZ KAYNAKLAR
Alacak Senetleri 150.000.000- 50.Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000-
15.Stoklar 120.000.000- Sermaye 1.000.000.000-
Ticari Mallar 120.000.000- Turhan Tur 400.000.000-
Turgut Tur 400.000.000-
2. DURAN VARLIKLAR Ödenmemiş Sermaye (200.000.000-)
25.Maddi Duran Varlıklar 100.000.000- Turhan Tur 100.000.000-
Demirbaşlar 100.000.000- Turgut Tur 100.000.000-


800.000.000 800.000.000
HAFTA:

d. Sermaye Değişiklikleri ve Muhasebeleştirilmesi: Kollektif Şirket’lerde sermayenin arttırılması veya azaltılması sözleşmeyle tespit edilmiş şirket sermayesinde değişiklik yapacağından sözleşmedede aynı değişikliğin yapılması hukuki bir zorunluluktur. Bu değişikliklerin oy birliği ile alınan karar sonucunda gerçekleşmesi gerekir.
Sermaye Arttırılması:
Ortaklar sermaye paylarını arttırırlar.
Ayrılan yedek akçeleri sermayeye ekleyebilirler.
Ortaklar şirketteki kâr paylarının sermayeye eklenmesine karar verebilirler.
Şirkete yeni ortak ya da ortaklar alabilirler.
Şirket başka bir şirketle birleşebilir.
Ortaklar Sermaye Paylarını Arttırırlar: Şirketin sermayesinin yeterli olmadığı durumlarda şirket ortakları oy birliği ile alacakları kararla şirket sermayesini arttırabilirler.

Örnek: AHMET MOL ve Ortağı Koll. Şti. 600.000.000 TL. olan sermayesini 1.000.000.000 TL.‘ya arttırmaya karar vermişlerdir. Ortak Hakan Peker 400.000.000 TL. olan sermayesini 600.000.000 TL.‘ya çıkartmış ve sermaye taahhüdünü çek ile ödemiştir. Ortak Mehtap Özgür 200.000.000 TL. olan sermayesini 400.000.000 TL.‘ya çıkarmış aradaki farkı bankadaki hesaba yatırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.____________ / ________________
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 400.000.000-
Hakan Peker 200.000.000-
Mehtap Özgür 200.000.000-
500. SERMAYE HS. 400.000.000-
Ortakların sermaye arttırma taahhütleri
______________ / ________________
101. ALINAN ÇEKLER HS. 200.000.000-
501. ÖDENMEMİŞ SER. HS. 200.000.000-
Mehtap Özgür’ün serm. arttırma taahh.
yerine getirmesi.
______________ / ________________
102. BANKALAR HS. 200.000.000-
501. ÖDENMEMİŞ SER. HS. 200.000.000-
Hakan Peker sermaye arttırma tahahütünü.
yerine getirmesi.
_____________ / __________________
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 04:01 PM   #9 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

Örnek: AHMET SARI Ortağı Koll. Şti.’nin statü yedekleri 300.000.000 TL.’dır. Ortakların sermaye payları eşittir. Ortaklar statü yedeklerini sermayeye ekleyerek sermaye arttırmaya karar vermişler. Bununla ilgili yasal işlemler tamamlanmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

_______________ / ____________________
541. STATÜ YEDEKLERİ HS. 300.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇ. HS. 300.000.000-
Yedek akçelerin ortaklara dağıtılması
________________/ _____________________

501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 300.000.000-
Kerim Tekin 150.000.000-
Neşe Kuru 150.000.000-
500. SERMAYE HS. 300.000.000-
Kerim Tekin 150.000.000-
Neşe Kuru 150.000.000-
Ortakların serm. arttırma taahh.bulunması
______________/ ______________________
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 300.000.000-
K. Tekin 150.000.000-
N. Kuru 150.000.000-
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 300.000.000-
K. Tekin 150.000.000-
N. Kuru 150.000.000
Sermaye taahh. yerine getirilmesi.
_______________ / ____________________


Şirkete Yeni Ortakların Alınması: Şirket sermaye miktarını arttırabilmek için şirkete yeni ortak veya ortaklar alınabilirler.

Örnek: Şenol Şaşkın ve Ortakları Koll. Şti.‘nin satıcı Dursun Dürüst’e 500.000.000 TL.‘lık senetli borcu bulunmaktadır. Şirket borcunu ödemekte zorluk çektiği için Dursun Dürüst’ü ortak olarak almaya oy birliği ile karar vermiş, gerekli yasal işlemler tamamlanmıştır.501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 500.000.000-
Dursun Dürüst
500. SERMAYE HS. 500.000.000-
Dursun dürüst
Yeni ortağın sermaye taahh. bulunması


321. BORÇ SENETLERİ HS. 500.000.000-
Dursun Dürüst
501. ÖDENMEMİŞ SER . HS. 500.000.000-
Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi.
Sermaye Azaltılması

1)Sermayenin iş hacmine göre fazla olması.
2)Ortak ya da ortakların şirketten çıkması.
3)Şirketin zarar etmesi.
Sermayenin İş Hacmine Göre Fazla Olması: Bu durumda ortaklar sermaye paylarını azaltabilirler.

Örnek: Meral Menekşe ve Ortakları Koll. Şti. oy birliği ile aldıkları kararla şirket sermayesini 1.000.000.000 TL.‘dan 800.000.000 TL.‘ya indirmeye karar vermişlerdir. Ödeme ortaklara bankadaki hesaptan yapılmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.


500. SERMAYE HS. 200.000.000-
M.Menekşe 100.000.000-
U.Uğur 100.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 200.000.000- M.Menekşe 100.000.000-
U.Uğur 100.000.000-
Ortakların sermaye paylarını azaltmaları

331. ORTAKLARA BORLAR HS. 200.000.000-
102 BANKALAR HS. 200.000.000-
Ortaklara olan borcun ödenmesi
Ortağın Şirketten Ayrılması: Koll. Şti.‘lerde ortaklardan birinin ya da birkaçının kanun hükümleriyle ya da kendi istekleriyle şirketten ayrılmaları durumunda sermaye azaltılması yoluna gidilebilir.

Örnek: Cemil Cem ve Ortakları Koll. Şti.‘nin ortaklarından Cemal Cengiz şirketten ayrılmaya karar vermiştir. Gerekli yasal işlemler tamamlanıp ortağın sermaye payı olan 300.000.000 TL. tutarıyla sermaye azaltılması yoluna gidilmiştir. Ortağa sermaye payı bankadaki hesaptan ödenmiştir. İstenen;
-Sermaye azaltma kaydını
-Ortağa olan borcun ödeme kaydını yapınız.


500. SERMAYE HS. 300.000.000-
Cemal Cengiz
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 300.000.000-
Cemal Cengiz
Ortağın şirketten ayrılması.

331. ORTAKLARA BORLAR HS. 300.000.000-
Cemal Cengiz
102 BANKALAR HS. 300.000.000-
Ortağa olan borcun ödenmesiZararın Sermaye İle Karşılanması: Şirketin sözleşme hükümlerine göre ya da ortakların oy birliği kararı ile zara sermaye azaltılması ile karşılanabilir.

Örnek: Okan Boran ve Kardeşi Koll. Şti.’nin 1996 yılı zararı 120.000.000 TL.’dır. Ortaklar oy birliği ile aldıkları kararla bu zararı sermaye paylarını azaltarak karşılayacaklardır. Ortakların sermaye payları eşittir. İstenen;
-Meydana gelen zararı ortaklara dağıtın,
Zarar payı kadar sermayeyi azaltın.


131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 120.000.000-
O.Boran 60.000.000-
H.Boran 60.000.000-
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS. 120.000.000-
Zararın ortaklara.dağıtılması.

500. SERMAYE HS. 120.000.000-
O.Boran 60.000.000-
H.Boran 60.000.000-
131. ORTAKLARDAN ALACAK. HS 120.000.000-
Ortakların azaltılan sermaye payları.


Koll. Şti.‘lerde Kârın*-Zararın Dağıtılması: İşletme faaliyetleri sonucu elde edilen kâr öz sermayede artış yaratır. Bu da ortakların varlıklar üzerindeki haklarını arttırır. Dönem sonunda şirket zarar ettiyse öz sermayede azalış olur ve ortakların varlıklar üzerindeki haklarını azaltır.Kârın Dağıtılması:

Kârın Ortaklar Arasında Eşit Olarak Dağıtılması: Ortakların sermaye payları eşit ise kârda eşit olarak dağıtılır.
Örnek: Kadri Keder ve Kardeşleri Koll. Şti.’nin sermayesi 600.000.000 TL.’dır. Şirket 1996 yılı sonunda 80.000.000 TL. kâr elde etmiştir. Ortakların sermaye payları eşittir. İstenen;
Kârı ortaklara dağıtın,
Şirketin ortağına olan borçları bankadan ödendiğine göre yevmiye kaydını yapınız.

570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRI HS. 80.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 80.000.000-
K.Keder 40.000.000-
E.Keder 40.000.000-
1996 Yılı kârının ortaklara.dağıtılması.

331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 80.000.000-
K.Keder 40.000.000-
E.Keder 40.000.000-
102. BANKALAR HS. 80.000.000-
Ortaklara olan borcun ödenmesi.Kârın Sermaye Payı İle Orantılı Olarak Dağıtılması: Ortakların sermaye payları birbirinden farklıysa o zaman kâr ortaklara sermaye patı ile orantılı olarak dağıtılır.

Örnek: Fahri Fener ve Ortaklara Koll. Şti. sermayesi 800.000.000 TL.‘dır. Şirket 1996 yılı sonunda 200.000.000 TL. kâr elde etmiştir. Bu kâr ortaklara işletme çeki ile ödenmiştir. Ortak Fahri Fener sermaye payı 400.000.000 TL., ortak Nur Onur sermaye payı 500.000.000 TL., ortak Serdar Şener sermaye payı 100.000.000 TL.‘dır. İstenen;
Ortakların sermaye paylarına göre kârı dağıtın,
Şirketin ortağa olan borcunun ödeme kaydını yapınız.
Semaye payı/Şirket sermayesi X kâr
F.Fene:400.000.000/800.000.000=0,50x200.000.000=100.000.000-
N.Onur:300.000.000/800.000.000=0,38x200.000.000= 76.000.000-
S.Şener:100.000.000/800.000.000=0,12x200.000.000= 24.000.000-

570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRI HS. 200.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 200.000.000-
F.Fener 100.000.000-
N.Onur 76.000.000-
S.Şener 24.000.000-
1996 Yılı kârının ortaklara.dağıtılması.

331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 80.000.000-
F.Fener 100.000.000-
N.Onur 76.000.000-
S.Şener 24.000.000-
103. VERİLEN ÇEKLER HS. 80.000.000-
Ortaklara olan borcun ödenmesi.Kârın, Ortakların Sermaye Paylarına Belli Bir Oran (Kâr Payı) Uygulandıktan Sonra Kalan Kârın Dağıtılması: Koll. Şti. ortakları sermaye olarak maddi değerler dışında emeklerini ve ticari itibarlarını koyabilirler. Bu durumda kâr dağıtılırken belli bir kâr payı bütün ortaklar için uygulanır. Sonra kalan kâr ortaklara sermayeleri oranında dağıtılır.

Örnek: Temel Tembel ve Ortakları Koll. Şti.‘nin sermayesi 800.000.000 TL.‘dır. Şirket sözleşmesine göre kâr dağıtımında önce %15 kâr payı uygulanacak bu tutar toplam kârdan düşüldükten sonra kalan pay ortaklara eşit olarak dağıtılacaktır. Ortakların sermaye payları ortak Temel Tembel 500.000.000 TL., ortak Çağrı Çalışkan 300.000.000 TL., ortak Osman Orta’da sermaye olarak emeğini koymuştur. İstenen;
Ortakların kâr paylarını hesaplayın,
Dönem kârını ortaklara dağıtın,
İşletme ortaklarına borcunu nakit olarak ödemiştir. Muhasebe kayıtlarını yapınız.
Ortakların Kâr Payları
T.Tembel 500.000.000x0,15=75.000.000+60.000.000=135.000.000-
Ç.Çalışkan 300.000.000x0,15=45.000.000+60.000.000=105.000.000-
O.Orta 60.000.000- 120.000.000-
Şirketin kârı 300.000.000-120.000.000=180.000.000-TL.
180.000.000/3=60.000.000-(Buradaki 3 ortak sayısını göstermektedir.)570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRI HS. 300.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 300.000.000-
T.Tembel 135.000.000-
Ç.Çalışkan 105.000.000-
O.Orta 60.000.000-
1996 Yılı kârının ortaklara.dağıtılması.


331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 300.000.000-
T.Tembel 135.000.000-
Ç.Çalışkan 105.000.000-
O.Orta 60.000.000-

100. KASA HS. 300.000.000-
Ortaklara olan borcun ödenmesi.


f. Zararın Dağıtılması: Koll. Şti. zarar ettiyse bu zarar;
Ortakların zarar paylarını şirkete ödemeleriyle,
Ortakların zarar kadar sermaye paylarını azaltmalarıyla karşılanabilir.

Ortaklar Zararı Eşit Olarak Karşılayabilir: Ortakların sermaye payları eşit ise zararda eşit olarak karşılanır.

Örnek: Ahmet Arı ve Ortakları Koll. Şti. 1996 yılında 80.000.000 TL. zarar yapmıştır. Ortakların sermaye payları eşittir. Oy birliğiyle alınan karara göre zarar şirkete nakit olarak ödenerek karşılanacaktır. İstenen;
Zararı ortaklara dağıtın,
Ortaklardan alacağı tahsil edin.

131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 80.000.000-
A.Arı 40.000.000-
S.Selvi 40.000.000-
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS. 80.000.000-
1996 Yılı zararının ortaklara.dağıtılması.

100. KASA HS. 80.000.000-
131. ORTAKLARDAN ALACAK: HS. 80.000.000-
A.Arı 40.000.000-
S.Selvi 40.000.000-
Ortaklardan olan.alacağın tahsiliOrtaklar Zararı Sermaye Paylarına Göre Karşılayabilirler: Yapılan zarar ortakların sermaye payları orantılanarak ortaklara dağıtılır.
Örnek: Üç ortaklı X Koll. Şti. sermayesi 800.000.000 TL.’dır. Şirket 1996 yılında 150.000.000 TL. zarar yapmıştır. Oy birliği ile alınan karara göre karşılanacak ve zarar kadar ortaklar sermaye paylarını azaltacaklardır. Ortakların sermaye payları şöyledir;
1.ortak 400.000.000-TL.
2.ortak 300.000.000-TL.
3.ortak 100.000.000-TL.
İstenen;
Zararı ortaklara dağıtın,
Yapılan zarar kadar sermaye paylarını azaltın.
1.ortak:400.000.000/800.000.000=0,50x150.000.000=75.000.000-
2.ortak:300.000.000/800.000.000=0,38x150.000.000=57.000.000-
3.ortak:100.000.000/800.000.000=0,12x150.000.000=18.000.000-

131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 150.000.000-
1.ortak 75.000.000-
2.ortak 57.000.000-
3.ortak 18.000.000-
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS. 150.000.000-
1996 Yılı zararının ortaklara.dağıtılması.

500. SERMAYE HS. 150.000.000-
1.ortak 75.000.000-
2.ortak 57.000.000-
3.ortak 18.000.000-
131. ORTAKLARDAN ALACAK. HS. 150.000.000-
1.ortak 75.000.000-
2.ortak 57.000.000-
3.ortak 18.000.000-
Ortaklardan olan.alacağın tahsilig. Koll. Şti.‘lerde Tasfiye İşlemleri: Şirketin kuruluş amacına ulaşması veya bu amaca ulaşmasının mümkün olmaması durumunda şirket faaliyetine son verebilir. Bu sona erme dağılma veya dağıtma şeklinde olabilir. Şirket sözleşmesinde fesih ile ilgili bir madde varsa ortakların oy birliği kararı ile şirketin feshi istenebilir. Buna İradi Fesih denir. Şirketin iflası, şirketin başka bir şirketle birleşmesi, ortaklık süresinin bitmesi, ortaklardan birinin iflası ya da ölmesi, ortak sayısının ikinin altına düşmesi, şirketin amacına ulaşmaması veya ulaşmasının mümkün olmaması durumunda şirketin sona ermesine İradi Olmayan Fesih denir. Bunların dışında Koll. Şti. mahkeme kararı ile fesih olabilir.
Şirket sözleşmesinde tasfiye ile ilgili hüküm yoksa T.T.K. hükümleri uygulanır.
Ortaklar oy birliği ile alacakları karara göre ortaklardan birini ya da dışardan birini veya Ticaret Mahkemesi’nin tayin ettiği birini Tasfiye Memuru olarak atar.
Tasfiye memuru şirketin yararına olacak şekilde işlemleri en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye işlemleri sırasında ortakların oy birliği ile aldıkları kararlara uymak zorundadır.
Tasfiye işlemlerine başlayan şirketin ticaret ünvanına “Tasfiye Halindedir:“ ibaresi eklenir.
Tasfiye İşlemleri:
a) Tasfiye memuru tasfiye halindeki şirketin mal ve haklarının korunması için gereken tedbirleri almak, en kısa zamanda tasfiyeyi sonuçlandırmak durumundadır,
b) Tasfiye başlamadan önce, şirketin finansal durumunu gösteren başlangıç envanteri ve bilançosunu düzenlemek,
c) Şirketin sonuca bağlanmamış işlemlerini tamamlamak,
d) Şirketin alacaklarını tahsil etmek (Vadesi gelmemiş alacaklar iskontolu tutar üzerinden tahsil olunur).
e) Şirketin mallarını paraya çevirir (Menkuller pazarlık ve açık arttırma ile, gayri menkuller açık arttırma ile satılır. Ortaklar, oy birliği ile karar vermedikçe mallar toptan satılamaz).
f) Tasfiye sırasında elde edilen paraların 1.000.000 TL.’dan fazlası Merkez Bankası ya da başka güvenilir bir bankaya yatırılmak zorundadır.
g) Şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirir (Borçlar vadesinden önce ödendiği için iskontolu tutar üzerinden ödeme yapılır. Alacaklılar bu tutarı kabul etmek zorundadır).
h) Tasfiye memuru, tasfiye memuru ücretini muhasebeleştirir.
I) Tasfiye sonunda tasfiye sonu bilançosu düzenlenir. Bilançoya göre ortakların şirketten alacağını belirler ve nakit olarak öder. Paraya çevrilen değerler borçları ödemeye yetmezse kalan borçlar için ortaklara başvurulur.
İ) Tasfiye işlemleri tamamlanınca şirketin ticaret ünvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar. Tutulan muhasebe defterlerini ortaklardan birine ya da notere teslim eder.
Örnek: Demir Bükülmez ve Ortakları Koll. Şti. oy birliği ile fesih kararı almışlardır. Ortaklar bir tasfiye memuru atamışlardır. Tasfiye memuru aşağıdaki tasfiye başlama bilançosunu hazırlamıştır.

Varlık ......İŞLETMESİ ../../19.. TASFİYE BAŞLANGIÇ BİLANÇOSU Kaynak

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10.Hazır Değerler 90.000.000- Banka Kredileri 125.000.000-
Kasa 20.000.000-
Bankalar 70.000.000- 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
12.Ticari Alacaklar 360.000.000 Satıcılar 70.000.000-
Alıcılar 120.000.000- Borç Senetleri 160.000.000-
Alacak Senetleri 240.000.000- 5. ÖZ KAYNAKLAR
15.Stoklar 850.000.000- Sermaye 1.200.000.000-
Ticari Mallar 850.000.000 D.Bükülmez 500.000.000-
2. DURAN VARLIKLAR E.Eğilmez 400.000.000-
Taşıtlar 250.000.000- K.Kırılmaz 300.000.000-
Demirbaşlar 50.000.000- Olağanüstü Yedekler75.000.000-
Birik.Amort. (50.000.000-) Geçmiş Yıllar Zararı (80.000.000-)
Demirbaşlar 15.000.000-
Taşıtlar 35.000.000-1.550.000.000- 1.550.000.000-


Tasfiye İşlemleri;
1) Açılış yevmiye kaydı yapılmıştır.
2) Kasadaki paranın tamamı Garanti Bankası’ndaki mevduat hesabına yatırılmıştır.
3) Senetsiz alacakların tamamı 100.000.000 TL. olarak tahsil edilmiştir.
4) Alacak senetlerinin tamamı 210.000.000 TL. olarak tahsil edilmiştir.
5) Ticari malların tamamı oy birliği kararıyla %15 KDV dahil 1.200.000.000 TL.’ya satılmıştır.
6) Demirbaşlar %15 KDV hariç 40.000.000 TL.’ya satılmıştır.
7) Taşıtlar %15 KDV hariç 230.000.000 TL.’ya satılmıştır.
8) Bankaya olan kredi borcu faizi ile birlikte 145.000.000 TL. olarak ödenmiştir.
9) Satıcılara olan borcun tamamı 60.000.000 TL. olarak ödenmiştir.
10) Borç senetlerinin tamamı 140.000.000 TL. olarak ödenmiştir.
11) Tasfiye gideri olarak 20.000.000 TL. harcanmıştır.
12) Ödenmesi gereken diğer değerler ödenmiştir.
13) Tasfiye memuruna 60.000.000 TL. memur ücreti ödenmiştir.
14) Olağanüstü yedekler, geçmiş yıl zararı, sermaye hesapları kapatılıp değerleri ortaklara dağıtılmıştır.
15) Tasfiye sonuçlandırılmış tasfiye sonucu ortaklar arasında sermaye paylarıyla orantılı olarak dağıtılmıştır.
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-09-2007, 04:01 PM   #10 (permalink)
Co-Admin B
 
SiBeL YıLDıZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 50,120
SiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant futureSiBeL YıLDıZ has a brilliant future
Standart

İstenen;
-Verilen bu değerler doğrultusunda yevmiye kayıtlarını yapınız,
-Büyük defter kayıtlarını yapınız,
-Tasfiye sonu bilançosunu düzenleyiniz,
-Tasfiye sonu kayıtlarını yapınız, hesapları kapatınız.
NOT: Tasfiye işlemleri sırasında ödenen borçların ve tahsil edilen alacakların ödeme değerleriyle yazılı değerleri arasındaki fark, tasfiye işlemleri sırasında meydana gelen gelirler ve giderler “592. Tasfiye Kâr ve Zararı Hs.”nda takip edilir. Hesap daha sonra kalanına göre ortaklara borç veya ortaklardan alacaklar hesabına devredilerek kapatılır.


100. KASA HS. 20.000.000-
102. BANKALAR HS. 70.000.000-
120. ALICILAR HS. 120.000.000-
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS. 80.000.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 50.000.000-
300. BANKA KREDİLERİ HS. 125.000.000-
420. SATICILAR HS. 70.000.000-
421. BORÇ SENETLERİ HS. 100.000.000-
500. SERMAYE HS. 1.200.000.000-
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS. 75.000.000
Açılış kaydı.

102. BANKALAR HS. 20.000.000-
100. KASA HS. 20.000.000-
Kasadaki paranın tamamının bankaya yatırılması.

102. BANKALAR HS. 100.000.000-
592. TASFİYE KÂR VE ZARARI HS. 20.000.000-
120. ALICILAR HS. 120.000.000-
Senetsiz alacakların tahsili.

102. BANKALAR HS. 210.000.000-
592. TASFİYE KÂR VE ZARARI HS. 30.000.000-
121.ALACAK SENETLERİ HS. 240.000.000-
Senetli alacakların tahsili.

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 1.200.000.000-
600. YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 1.043.478.000-
391. HESAPLANAN KDV. HS. 156.522.000-
Mal satışı.


621. SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ HS. 850.000.000-
153. TİCARİ MALLAR HS. 850.000.000-
Mal envanteri.

600. YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 1.043.478.000-
621. SATILAN TİCARİ MAL MALİY. HS. 850.000.000-
592. TASFİYE KAR VE ZARARI HS. 193.478.000-
Hesapların kapatılması.

102. BANKALAR HS. 46.000.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 15.000.000-
255. DEMİRBAŞLAR HS. 50.000.000-
391. HESAPLANAN KDV. HS. 6.000.000-
592. TASFİYE KAR VE ZARARI HS. 5.000.000-
Demirbaş satışı.

102. BANKALAR HS. 264.000.000-
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 34.500.000-
254. TAŞITLAR HS. 250.000.000-
391. HESAPLANAN KDV. HS. 34.500.000-
592. TASFİYE KAR VE ZARARI HS. 15.000.000-
Taşıt Satışı.


300. BANKA KREDİLERİ HS. 125.000.000-
592. TASFİYE KAR VE ZARARI HS. 20.000.000-
102. BANKALAR HS. 145.000.000
Bankaya olan kredi borcunun ve faizinin ödenmesi.

420. SATICILAR HS. 70.000.000-
102. BANKALAR HS. 60.000.000-
592. TASFİYE KAR VE ZARARI HS. 10.000.000-
Satıcıya olan borcun ödenmesi.

421. BORÇ SENETLERİ HS. 160.000.000-
102. BANKALAR HS. 140.000.000-
592. TASFİYE KÂR VE ZARARI HS. 20.000.000-
Senetli borcun ödenmesi.


592. TASFİYE KÂR VE ZARARI HS. 20.000.000-
102. BANKALR HS. 20.000.000-
Tasfiye gideri olan borcun ödenmesi.

592. TASFİYE KÂR VE ZARARI HS. 60.000.000-
102. BANKALAR HS. 60.000.000-
Tasfiye memuruna memur ücretinin ödenmesi.

592. TASFİYE KAR ve ZARARI HS. 1.013.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 1.013.000.000-
Kârın ortaklara dağıtılması.

391. HESAPLANAN KDV. HS. 197.022.000-
360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 197.022.000-
İlgili hesabın kapatılması.

360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 197.022.000-
102. BANKALAR HS. 197.022.000-
Verginin ödenmesi.


Demirbaş Satışı:
50.000.000 (Kayıtlı değer)
15.000.000 (Amortisman(-))
35.000.000- (Bugünkü kullanım değeri)
40.000.000 (Satış fiyatı) 40.000.000x0,15=6.000.000 TL. Hesaplanan KDV. Hs.
5.000.000- (Satış kârı)
Taşıt Satışı:
250.000.000 (Kayıtlı değer)
35.000.000 (Amortisman(-))
215.000.000-(Net değeri)
230.000.000 (Satış fiyatı) 230.000.000x0,15=34.500.000 TL. Hesaplanan KDV. Hs.
15.000.000 (Satış kârı)Varlık Kaynak
D.BÜKÜLMEZ ve ORTAKLARI KOLL. ŞTİ. Tasfiye Sonu Bilançosu

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10. HAZIR DEĞERLER 1.288.478.000-
Bankalar 1.288.478.000- 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2. DURAN VARLIKLAR
5. ÖZKAYNAKLAR
50. ÖDENMİŞ SERMAYE
Sermaye 1.200.000.000-
-D.Bükülmez 500.000.000-
-E.Eğilmez 400.000.000-
-K.Kırılmaz 300.000.000-
54. KAR YEDEKLERİ
Olağanüstü Yedekler 75.000.000
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş Yıllar Zararı (80.000.000)
59. DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Tasfiye Kar ve Zararı (93.478.000)

1.288.478.000- 1.288.478.000-

Ortakların Sermaye Oranı:
D.Bükülmez=500.000.000/1.200.000.000=0,42
E.Eğilmez =400.000.000/1.200.000.000=0,33
K.Kırılmaz =300.000.000/1.200.000.000=0,25

Bankadaki Paranın Dağılımı:
1.288.478.000x0,42=541.160.760-
1.288.478.000x0,33=425.197.140-
1.288.478.000x0,25=322.119.500-
Olağanüstü Yedek Akçenin Dağılımı:
75.000.000x0,42=31.500.000-
75.000.000x0,33=24.750.000-
75.000.000x0,25=18.750.000-
Geçmiş Yıl Zararının Dağılımı:
80.000.000x0,42=33.600.000-
80.000.000x0,33=26.400.000-
80.000.000x0,25=20.000.000-
ye Karının Dağılımı:
93.478.000x0,42=39.260.760-
93.478.000x0,33=30.847.740-
93.478.000x0,25=23.369.500-

542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS. 75.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 75.000.000-
1.ortak 31.500.000-
2.ortak 24.750.000-
3.ortak 18.750.000-
Yedek akçenin ortaklara dağıtılması.

131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS 80.000.000-
1.ortak 33.600.000-
2.ortak 26.400.000-
3.ortak 20.000.000-
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI HS. 80.000.000-
Geçmiş yıl zararının ortaklara dağıtılması.

500. SERMAYE HS. 1.200.000.000-
1.ortak 500.000.000-
2.ortak 400.000.000-
3.ortak 300.000.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 1.200.000.000-
1.ortak 500.000.000-
2.ortak 400.000.000-
3.ortak 300.000.000-
Sermayenin ortaklara dağıtılması.

592. TASFİYE KAR VE ZARARI HS. 93.478.000-
1.ortak 39.260.760-
2.ortak 30.847.740-
3.ortak 23.369.500-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 93.478.000-
1.ortak 39.260.760-
2.ortak 30.847.740-
3.ortak 23.369.500-
Tasfiye karının ortaklara dağıtılması.


331. ORTAKLARA BORÇLAR HS 1.368.478.000-
1.ortak 570.760.760-
2.ortak 455.597.740-
3.ortak 342.119.500-
131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS 80.000.000-
1.ortak 33.600.000-
2.ortak 26.400.000-
3.ortak 20.000.000-
102. BANKALAR HS. 1.288.478.00-
1.ortak 541.160.760-
2.ortak 425.197.740-
3.ortak 322.119.500-
İlgili hesapların kapatılması.Borç 592 Alacak Borç Alacak
20.000.000- 5.000.000- 70.000.000- 145.000.000-
30.000.000- 15.000.000- 20.000.000- 60.000.000-
20.000.000- 10.000.000- 100.000.000- 140.000.000-
20.000.000- 20.000.000- 210.000.000- 20.000.000-
60.000.000- 193.478.000- 1.200.000.000- 60.000.000-
46.000.000- 197.022.000-
264.500.000-

150.000.000- 243.478.000- 1.910.500.000- 622.022.000-

93.478.000- (Alacak Kalanı) 1.288.478.000- (Borç Kalanı)

MAYIS AYI

1. HAFTA: KOMANDİT ŞİRKET (KOM. ŞTİ.)

Tanımı: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan şirketin borçlarına karşı ortakların bir kısmının sorumluluğu sınırlandırılmamış, bir kısmının sorumluluğu ise koydukları sermaye payı ile sınırlandırılmış şirkete KOM.ŞTİ. denir.
Ortaklar: Şirketin borçlarına karşı sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklara Komandite (K.te.) ortak denir, sorumluluğu koydukları sermaye payı ile sınırlandırılmış ortaklara Komanditer (K.ter) ortak denir. K.te ortaklar gerçek kişilerdir, k.ter ortaklar tüzel kişi ya da gerçek kişi olabilirler. Ortak sayısının en az iki kişi olması gerekir. Bunlardan biride komandite ortak olmalıdır. K.TED ortaklar emeklerini ve ticari itibarlarını sermaye olarak koyabilirler. K.ter ortaklar emeklerini ve ticari itibarlarını sermaye olarak koyamazlar. Sadece maddi değerleri sermaye olarak koyabilirler.
Kuruluş Süreci: Kom. Şti. kurulurken şirketin ana sözleşmesi yazılı olarak hazırlanır. Sözleşmenin tescil ve ilanı ile şirket tüzel kişilik kazanır.

Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Şirket sözleşmesinde şu bilgilerin olması gerekir;
1-K.te ve k.ter ortakların adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları,
2-Şirketin komandit şirket olduğu,
3-Şirketin ticaret ünvanı ve merkezi,
4-Şirketin faaliyet konusu,
5-Ortakların sermaye taahhütleri ve bunun ne şekilde yerine getirileceği,
6-Şirketi temsile yetkili olanların ad ve soyadları.
Bunların dışında kanunlara aykırı olmayacak şekilde ortakların istediği hükümler sözleşmede yer alabilir (Kârın, zararın ne şekilde dağıtılacağı, şirketin yedek akçe ayırıp ayırmayacağı gibi...).
K.te ve k.ter ortakların sermaye payları muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir. Bilânçoda k.ter ortakların sermaye payları toplam olarak gösterilebilir. Kom. Şti. bilânço esasına göre defter tutarlar;
1-Günlük kasa defteri
2-Yevmiye defteri
3-Büyük defter
4-Envanter ve bilanço defteri
5-Kambiyo senetleri defteri

Örnek: Mert Metin ve Ortakları Kom. Şti. 1.000.000.000 TL. sermaye ile kurulmuştur. Ortakların sermaye taahhütleri şöyledir;
K.te Mert Metin sermaye taahhüdü 500.000.000-
-100.000.000 nakit
- 50.000.000 hisse senedi
-350.000.000 taşıt
K.ter Cem Cemil sermaye taahhüdü 250.000.000-
- 50.000.000 nakit
- 50.000.000 alacak senedi
-350.000.000 demirbaş
K.ter Yasin Yasemin sermaye taahhüdü 250.000.000-
-100.000.000 nakit
- 50.000.000 müşteri çeki
-100.000.000 makine
Ortaklar nakit taahhütlerini bir ay sonra yerine getireceklerdir. Buna göre;
-Ortakların sermaye taahhütleri kaydını,
-Taahhütlerin yerine getiriliş kaydını,
-Açılış bilânçosunu yapınız.
__________________
SiBeL YıLDıZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
kanunlari, tacİrİn, vergİ

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Forum Şartları


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2
aBSHeLL
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Abshell-AileVadisi

Linkler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314