AiLeVaDiSi FoRuM  

Go Back   AiLeVaDiSi FoRuM > GeneL Forum > Dini Bilgiler - Dini Sohbet

Dini Bilgiler - Dini Sohbet iSLam dini üzerine bilgiler ve sohbet

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 09-03-2007, 05:41 PM   #31 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

S.126-Ölümünde Rahmanın arşı titreyen Sahabi kimdir? Ve Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi kimdir?
C.126-Ölümünde Rahmanın Arşı titreyen Sahabi Sad bin Muaz r.a.'dır.
Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi Hanzala el Ensarir.a.'dır.
S.127-Rasülüllah s.a.v. ve Ashabı Mekkede kimin evinde gizlice toplanıyordu?
C.127-Erkam r.a.'ın evinde toplanıyorlardı.
S.128-Kur�an-ıı Kerim hangi Halife zamanında Mushaf halinde toplandı ve hangi Halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
C.128-Hz. Ebubekir r.a. zamanında Mushaf halinde toplandı, Hz. Osman r.a. zamanında çoğaltılıp dağıtıldı.
S129-İslami (hicri) birinci yıl miladi kaçıncı yıldır ve hicri yılbaşı nezaman başlar,
kaç gündür?
C.129-Hicri birinci yıl, Miladi 622. yıldır. Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla başlar,
hicri 354 gündür.
S.130-Peygamber efendimiz s.a. hangi Sahabilerin arkasında Namaz kılmıştır?
C.130-Hz Ebubekir r.a., Hz. Abdurrahman ibn Avf r.a.�ın .
S.131-Sahabiler, karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi süreyi okurlardı ve İmam Şafii bu süreden bahsederken ne demiştir?
C.131-Sahabiler Asr süresini okurlardı. İmam Şafii: Kur�andan sadece bu süre nazil olmuş olsaydı, insanlara Dünya ve Ahiret mutluluğu için yeterdi, demiştir.
S.132-Amel�i salih ne demektir?
C.132-Allah'ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak olan iş.
S.133-Cihad nedir?
C.133-Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canıyla, malıyla, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayret.
S.134-Mekke�de ortasında Kabe�nin bulunduğu Camii Şerif�in adı nedir? Ve Medinede,içinde Rasülüllah�ın kabri saadeti�nin bulunduğu Camii Şerifin adı nedir?
C.134-Ortasında Kabe�nin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Haram�dır. Bu camiye Haremi Şerif te denir. İçinde Rasülüllah'ın kabri saadetinin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Nebi dir. Bu camiye Haremi Şerif veya Mescidi saadet de denir.
S.135-Kuba mescidinin Kur�an daki adı nedir, hangi sürede Kuba Mescidinden bahsedilir?
C.135-Mescidi takva, Takva mescididir. Tevbe süresinde bahsedilir.
S.136-Hz. Peygamberin s.a. ilk inşa ettiği Mescid hangisidir?
C.136-Kuba mescididir.
S.137-Meleklerin Allah'a en yakın olanları ve en büyükleri hangileridir?
C.137-Cebrail a.s., Azrail a.s., Mikail a.s., İsrafil a.s.'dır.
S.138-Kiramen katibin ve Münker ve Nekir bu Meleklerin görevi nelerdir?
C.138-Kiramen katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan sevapları ve günahları yazmakla vazifeli olanMeleklere denir. Münker ve Nekir ise kabirde İnsanlara soru soran Meleklerdir.
S.139-Münafık kime denir? Münafıklığın alametleri nelerdir?
C.139-Müslüman göründüğü halde küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye münafık denir. Alametleri ise: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz,
emanete hıyanet eder.
S.140-Peygamberimiz s.a.v. hangi Sahabiye, bir sır olarak Münafıkların kimliklerini bildirmiştir? Medinede münafıkların başı kimdi?
C.140-Hz. Huzeyfe r.a. ye bildirmiştir. Münafıkların başı: Abdullah b. Ubeyy b. Selül.
S.141-İslam ve şeriat ne demektir?
C.141-İslam, Allahın hükmüne ve iradesine teslimiyet demektir. Şeriat, hak din yoludur, İslam nizamıdır. İslam dininin bir birinden ayrılmaz, kopmaz kanunları ve prensiplerinin tümüdür.
S.142-Peygamberimiz a.s. Medineye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştı, kaç ay kaldı?
C.142-Ebu Eyyub el�ensarinin evinde yedi aya yakın kalmıştı .
S.143-Rasülüllaha s.a.v. Peygamberlik gelişinin onuncu yılı için hüzün yılı denmesinin sebebi nedir?
C.143-Çünkü bu yılda Peygamberimizin kendisini himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün sonrada Hz. Hatice r.a. Ahirete göç etmiştir, her ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeleri Rasüli Ekremi çok kederlendirmiştir ve bu yüzden bu seneye hüzün yılı denmiştir.
S.144-Fıkıh ne demektir?
C.144-İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleri ile bildiren ilimdir.
S.145-Ashabı Kiram arasında fıkıhtaki kudret ve dirayetleri ile ün yapmış yedi sahabi kimlerdir?
C.145-Hz. Ömer r.a., Hz.Ali r.a., İbn Mesud r.a., Hz. Aişe r.a., Zeyd b. Sabit r.a., Abdullah ibn Abbas r.a., Abdullah ibn Ömer r.a.
S.146-Başlangıçta Rasulullah s.a.v. aleyhinde hicviyeler yazdı, fakat sonra pişman olup Medineye af olunmak ümidi ile gitti. Rasülullah s.a.v.'ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Hz. Peygamber s.a.v.'i öven meşhur �BÜRDE� Kasidesini okudu. Rasülullah s.a.v. çok memnun kaldı, sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair Sahabi?
C.146-Kab b. Züheyr r.a.'dır.
S.147-Rasülullah s.a.v.'ın Kab b. Züheyr r.a.'e hediye ettiği hırka bugün nerede
muhafaza edilmektedir ?
C.147-İstanbul TopkapıSarayı, Hırkai saadet dairesinde bulunmaktadır.
S.148-Hasta Annesinin yanından ayrılamayışı sebebi ile Hz. Peygamber s.a.v.'i göremedi isede Rasülullah s.a.v. gıyabında ona hırkai saadetlerini vasıyyet etti. Daha sonra
Hz. Ömer r.a. ve Hz Ali r.a. bu vasıyyeti yerine getirmiştir. Hayatını zuhd ve ibadetle geçiren bu mübarek zad kimdir?
C.148-Veysel Karani'dir.
S.149-Rasülullah s.a.v.'ın Veysel Karaniye hediye ettikleri hırka bu gün nerede muhafaza ediliyor ?
C.149-İstanbul'da Hırkai şerif camiinde .
S.150-Kabe'nin etrafında usülüne göre yedi defa dolaşmaya ne denir ?
C.150-Tavaf denir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:42 PM   #32 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

S.151-Metaf ve Mesa nereye denir?
C.151-Metaf: Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.
S.152-İstilam ne demektir?
C.152-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri esvedi Bismillahi Allahu ekber diyerek selamlamaktır.
S.153-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?
C.153-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir, secdede üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .
S.154-Bir Müslüman diğer bir Müslümanın vefatını duyduğu zaman nedemesi gerekir?
C.154-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).
S.155-Müslümanınmüslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.
C.155-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek,
meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..
S.156-Aksıran müslümanın �Elhamdülillah� demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?
C.156-Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).
S.157-Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Cennet'ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?
C.157-Arafatta Rahmet dağı.
S.158-Yakub Peygamber a.s.'ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?
C.158-Yakub a.s.'ın lakabı �İsrail� idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına �Beni İsrail �(israil oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.
S.159-Hud Peygamber a.s. hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak,
bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?
C.159-Hud a.s. �Ad� kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor,surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri �İrem� geride bir rüya olarak kaldı .
S.160-Nuh a.s. a iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?
C.160-Sam, Ham, Yafes.
S.161-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?
C.161-Salih a.s. uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, dizüstü kalarak öldüler. Geride sadaca kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.
S.162-"Medyen ve Eyke" halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?
C.162-Şuayb a.s. gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.
S.163-Hz. Şit a.s.'dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?
C.163-Hz. İdris a.s.'dır.
S.164-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb a.s.'ın kızıyla evlenmiştir?
C.164-Hz. Musa a.s.
S.165-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?
C.165-Hz. Ömer r.a. zamanında, Hz. Peygamberin dayısı Sa'd bin ebi Vakkas komutanlığında, Rüstemin kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.
S.166-88 yıl Frankların elinde kalan kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?
C.166-Selahaddin Eyyubi(1137 �1193)
S.167-Nevton'2dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir�igeometri'yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?
C.167-Sabit b. Kurra dır.
S.168-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri'nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
C.168-Battani (858-929)
S.169-Astronomi, Matematik, fizik, jeolojı, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernıkten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?
C.169-Beyruni(973-1051)
S.170-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
C.170-İbnün �Nefis (1210-1288)
S.171-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?
C.171-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .
S.172-Sadaka'i Fıtırnedir ?
C.172-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.
S.173-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?
C.173-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve �Bismillahi Allahu Ekber� diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.
S.174-Bid'at nedir? Kaç çeşittir?
C.174-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.
S.175-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz s.a.v. hangi cevabı vermiştir?
C.175-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:43 PM   #33 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

S.151-Metaf ve Mesa nereye denir?
C.151-Metaf: Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.
S.152-İstilam ne demektir?
C.152-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri esvedi Bismillahi Allahu ekber diyerek selamlamaktır.
S.153-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?
C.153-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir, secdede üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .
S.154-Bir Müslüman diğer bir Müslümanın vefatını duyduğu zaman nedemesi gerekir?
C.154-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).
S.155-Müslümanınmüslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.
C.155-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek,
meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..
S.156-Aksıran müslümanın �Elhamdülillah� demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?
C.156-Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).
S.157-Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Cennet'ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?
C.157-Arafatta Rahmet dağı.
S.158-Yakub Peygamber a.s.'ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?
C.158-Yakub a.s.'ın lakabı �İsrail� idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına �Beni İsrail �(israil oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.
S.159-Hud Peygamber a.s. hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak,
bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?
C.159-Hud a.s. �Ad� kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor,surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri �İrem� geride bir rüya olarak kaldı .
S.160-Nuh a.s. a iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?
C.160-Sam, Ham, Yafes.
S.161-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?
C.161-Salih a.s. uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, dizüstü kalarak öldüler. Geride sadaca kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.
S.162-"Medyen ve Eyke" halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?
C.162-Şuayb a.s. gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.
S.163-Hz. Şit a.s.'dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?
C.163-Hz. İdris a.s.'dır.
S.164-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb a.s.'ın kızıyla evlenmiştir?
C.164-Hz. Musa a.s.
S.165-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?
C.165-Hz. Ömer r.a. zamanında, Hz. Peygamberin dayısı Sa'd bin ebi Vakkas komutanlığında, Rüstemin kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.
S.166-88 yıl Frankların elinde kalan kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?
C.166-Selahaddin Eyyubi(1137 �1193)
S.167-Nevton'2dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir�igeometri'yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?
C.167-Sabit b. Kurra dır.
S.168-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri'nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
C.168-Battani (858-929)
S.169-Astronomi, Matematik, fizik, jeolojı, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernıkten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?
C.169-Beyruni(973-1051)
S.170-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
C.170-İbnün �Nefis (1210-1288)
S.171-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?
C.171-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .
S.172-Sadaka'i Fıtırnedir ?
C.172-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.
S.173-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?
C.173-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve �Bismillahi Allahu Ekber� diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.
S.174-Bid'at nedir? Kaç çeşittir?
C.174-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.
S.175-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz s.a.v. hangi cevabı vermiştir?
C.175-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:45 PM   #34 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

S.176

Dinimiz ilim öğrenmeyi neden her müslümana farz kılmıştır?
C.176

Çünkü İslamın erişilmez yüceliği, bilim aydınlığı ile daha çok ortaya çıkar.
S.177

"Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor" sözü kimindir?
C.177

Bediüzzaman'ın .
S.178

Peygamber efendimiz a.s. doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?
C.178

Rasüli ekrem s.a.v. doğduğu gece, kisra'nın sarayında ondört sütun yıkıldı, mecusilerin ateşleri söndü ve sava gölü kurudu.
S.179

Kameri ayları sayınız ?
C.179

Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
S.180

"Hasbunallah ve niğmel vekil" ne demektir?
C.180

Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.
S.181

Rasülullah s.a.v.'ınbuyurduğuna göre kimlerin duası Allah indinde reddedilmez?
C.181

Babanın ve Annenin evladı için, Bir müslümanın din kardeşi için yaptığı
dualarla, iftar edinceye kadar oruçlunun, birde adaletten ayrılmayan hükümdarın yapmış olduğu dualar Allah katında geri çevrilmez.
S.182

Sırat'ı Müstakim nedemektir?
C.182

En doğru yol İslamiyet yolu.
S.183

Hasenat ve seyyiat ne demektir?
C.183

Hasenat; iyi ameller, iyilikler, Seyyiat; kötülükler, günahlar, suçlar.
S.184

Ganimet ne demektir? İslamda ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
C.184

Ganimet; Harpte düşmandan alınan mal demektir. İlk ganimet Abdullah bin Cahş seriyyesi tarafından alınmıştır.
S.185

�Adalet Mülkün temelidir� sözü kimindir?
C.185

Hz. Ömer r.a. ın.
S.186

Kuranı Kerimin diğer isimleri nelerdir?
C.186

Kitap, Furkan, Mushafı Bürhan, Hablullah, Hablül Metin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa
S.187

Hadisi Kudsi neye denir?
C.187

Rasulullah s.a.v.'ın Kur'an dışında Allah'tan rivayet ettiği sözlere denir.
Manası Allaha, söz ve ifade Rasulullaha aittir.
S.188

Hz. Adem'in üçüncü oğluve ikinci Peygamber kimdir?
C.188

Şit a.s.'dır.
S.189

Allah için buğz ne demektir?
C.189

Kötülüğü gidermeye gücü yetmeyen müslümanın, Allahın emrini ve rızasını düşünüp, hiç olmazsa o fiili hoş karşılamaması, kalben üzüntü ve öfke duyması.
S.190

Hangi sünneti yerine getirmek ,hangi farzı yerine getirmekten daha fazla sevap kazandırıcıdır?
C.190

Selam vermek sünnet, almak farz olduğu halde, selam vermenin sevabı daha fazladır.
S.191

Rasulullah s.a.v.'ın ve dört Halife r.a.'ın gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?
C.191

Peygamberimiz s.a.v. ın yüzüğünde üç satır halinde �Allah, Rasul, Muhammed�, H.z. Ebubekir r.a.'ın �Allah ne güzel kudret sahibidir�, H.z. Ömer r.a.'ın �Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kafidir�, H.z. Osman r.a.'ın �Ya, bela ve musibetlere sabredersin, yada nedamet edersin�, Hz. Ali r.a.'ın �Mülk Allahındır� yazılı idi .
S.192

İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi nerelidir ve nezaman vefat etmiştir?
C.192

Semarkandın Maturid köyündendir, Türk'tür. Hicri 333 tarihinde vefat etmiştir.
S.193

Ebul Hasenil Eşari hazretleri nerelidir ve nerede vefat etmiştir?
C.193

Basralı olup Hicri 324 tarihinde vefat etmiştir .
S.194

Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?
C.194

Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, unutmak.
S.195

Bütün kabileler Peygamberimize elçiler göndererek İslama girdiklerini söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı bu yıla elçiler yılı denildi. Bu yıl hicretin kaçıncı yılıdır?
C.195

Hicretin 9. yılıdır.
S.196

Bedir muharebesi Ramazan ayının kaçında ve hangi gün başladı?
C.196

Ramazanın 17 sinde salı günü başladı.
S.197

Bedir savaşına Ensardan kaç kişi katıldı?
C.197

231 kişi katıldı.
S.198

Peygamberimizin s.a.v. emri ile Medineyi 10 gün içerisinde terk etmelerini emir ettiği aksi halde boyunlarının vurulacağını bildirdiği yahudi kabilesi kimdir?
C.198

Nadiroğulları.
S.199

Yahudilerin çalışması sonucu bir cephe oluşmuştu, Mekke müşrikleri ve müttefikleri Medineye saldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar.
Bu orduyu kim komuta ediyordu?
C.199

Ebu Sufyan.
S.200

Hangi putun getirilmesi ile Suudi Arabistanda put perestlik başladı?
C.200

Hubel.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:47 PM   #35 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

S.201-Hendek kazasının diğer bir adıda Ahzap kazasıdır.
Bu kaza hicretin kaçıncı yılında oldu
C.201-Hicretin 5. yılında.
S.202-Mekke müşrikleri Kusay tarafından hükümet konağı olarak yaptırılan bir binada toplanarak meselelerini görüşürlerdi. Bu binaya nasıl bir isim verilmiştir?
C.202-Dar'unnedve .
S.203-Kudüsün Romalılar tarafından tahrip edilmesi üzerine Medineye gelen yahudi kabilelerinin adları nedir?
C.203-Nadr, Kureyza, Kaynuka.
S.204-Kıblemizin mescidi Aksadan Kabeye değiştirilmesini emreden Ayet Kuranı Kerimin hangi suresindedir?
C.204-Bakara 244. Ayet.
S.205-2. Akabe Biatı yapan Müslümanlar nereli idiler?
C.205-Medineli.
S.206-Medinede kurulan ve sınırları belirlenmiş ve yönetimin başına Peygamberimizin geçtiği devlete nasıl bir isim verilmiştir?
C.206-Medine site devleti.
S.207-İslamiyet döneminin ilk müstakil Mescidinin adı nedir?
C.207-Kuba Mescidi.
S.208-Peygamberimiz yazışmalarında yahudilere güvenmediği için ashabından birini yahudi yazısını öğrenmekle görevlendirdi, bu sahabe kimdir?
C.208-Sabit oğlu Zeyd.
S.209-Peygamberimiz Medineye geldiklerinde bu şehirde iki büyük kabile vardı.
Bu iki büyük kabilenin adları nedir?
C.209-Evs ve Hazrec kabileleri.
S.210-Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zübeyr, Abdurrahman ibni Avf gibi değerli insanlar ilk müslüman olanlardır. Bunların hepsine birden ne ad verilir ?
C.210-Es-Sabikunelevvelun.
S.211-Ensar ve Muhacir kimlerdir?
C.211-Ensar; Medinenin yerlisi olan Müslümanlardır. Muhacir; Mekkeden Medineye dinini yaşamak ve yaşatmak için her şeyini terk ederek hicret eden Müslümanlardır.
S.212-Gaza ve Seriyye nedir?
C.212-Gaza; Peygamberimizin bizatihi kendisinin katıldığı askeri harekata denir. Seriyye; Peygamberimizin katılmadığı Ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklerin gerçekleştirdiği askeri faaliyetlere denir.
S.213-Aişe Annemize münafıklar tarafından atılan iftira, ifk hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi gaza esnasında oldu?
C.213-Mureysi gazasında olmuştur.
S.214-Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?
C.214-Müreysi gazası.
S.215-Mekkenin Fethinin sebebi nedir?
C.215-Hudeybiye andlaşmasının bozulması.
S.216-İslam Alimleri İmanı inanma yönünden 2 kısma ayırmışlardır, bunlar nelerdir?
C.216-1. İcmali İman ve 2. si Tafsili İman. İcmali İman; Allah cc.ve ondan gelen her şeye iman etmektir. Bu kelimei tevhid veya kelimei Şehadetle ifade edilir.
Tafsili İman; a)Allah cc. Varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed s.a.v. Onun son Resulu olduğuna ve Ahiret gününe iman etmek. b)İmanın 6 şartını sayıp iman etmek.
c) Kuranı Kerim ve Hadislerde açıklanan, bize tevatür yoluyla ulaşan bütün hususlara ve hükümlere ayrı ayrı, Allah cc. İstediği gibi iman etmeye denir.
S.217-Allah cc. sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?
C.217-1. Zati Sıfatları, 2. Subuti Sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Zati Sıfatları; a)Vucud: Allah cc. var olması demektir. O, ezeldede var idi gelecektede var olacaktır. b) Kıdem: Allah cc. varlığının başlangıcı olmaması. O, ezelidir, onun varlığının bir başlangıcı bir doğumu yoktur. c)Beka: Allah cc. varlığının sonu olmaması.
O ebedidir, varlığı ölümle, kıyametle veya başka bir şekilde sona ermeyecektir. d)Vahdaniyyet: Allah cc. varlığında ve fiillerinde tek olması. Onun ortağı ve benzeri yoktur. e)Muhalefetün lil Havadis: Allah cc. sonradan yaratılanlara hiç benzemez. O, sıfatlarında ve fiillerinde yarattığı hiç bir şeye benzemez. F)Kıyam bi Nefsihi: Varlığı kendindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir. O, başka bir kuvvet tarafından meydana getirilmemiştir.
2-Subuti Sıfatları; a) Hayat: Allah cc. diri olmasıdır. Her şeye can veren ve onları diri kılan Allah cc.'tur. b) İlim:Allah cc. her şeyi bilmesi. O, olmuşu, olacağı, gerek bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı, gerek eskiden, gerekse gelecekte her şeyi olduğu gibi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. c) İrade: Allah cc.'ın dilemesidemektir. O, yaratmak istediği, öldürmek ve değiştirmek istediğini kendi iradesi ile yapar. O, bir şeyi kendi hikmetine göre diler ve yapar.

d)Kudret: Allah cc. güç ve kuvvet sahibi oluşu. Onun kuvvet ve kudretinin sonu yoktur.
O, bir şeyi irade sıfatı ile diler, ilim sıfatı ile bilir ve kudret sıfatı ile güç yetirir, tekvin sıfatı ile yaratır. e) Semi: Allah cc.'ın işitici olması. O, bütün sesleri işitir. İşitmesinin bir sınırı yoktur.
f) Besar: Allah cc.'ın görmesi. O,her şeyi görür. g)Kelam: Allah cc. konuşması. O, harf veya sese muhtaç olmadan konuşur veya söyler. O, bu sıfatıyla kullarına şeriat göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. h)Tekvin: Allah cc. Yaratması demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı odur.
S.218-Meleklerin özellikleri nelerdir?
C.218- Nurdan yaratılmışlardır, Erkeklik ve dişilikleri yoktur, yemezler ve içmezler, insanların onları gözleri ile görmesi mümkün değildir, onlar asla Allah cc. isyan etmezler,
ne ile emrolunmuşlarsa onu yapmakla meşgul olurlar, her yerde bulunurlar, her biri vazifesine göre isim alır.
S.219-Büyük Melekler kaçtır ve görevleri nelerdir?
C.219-Cebrail: Vahiy Meleğidir.Peygamberlere Vahiy getirmekle görevlidir. Mikail: Tabiat olayları ile ve canlıların rızıkları ile ilgilenir. Azrail: Canlıların ruhunu kabzetmekle (almakla) görevlidir. İsrafil: Kıyameti ve Mahşer gününü Sur denilen alete üfürerek ilan edecek olan Melektir. Münker ve Nekir: Mezarda İnsanlara dinle ilgili soru sorarlar. Kiramen Katibin Melekleri: İnsanların sağ ve sollarında bulunurlar ve onların Amellerini yazarlar.
Hazin: Cennet kapıcısı.Malik: Cehennem bekçisi. Muakkıbat Melekleri: İnsanları
koruyan Melekler. Rıdvan: Cennet nimetleri ile ilgilenen Melekler.
S.220-Suhuflar halinde vahıy olarak hangi Peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?
C.220-Adem a.s.(10) suhuf, Şit as. (50) suhuf, İdris as. (30) suhuf, İbrahim as. (10) suhuf.
S.221-Kitap halinde hangi Peygamberlere Vahiy inzal edildi?
C.221-Tevrat: (Musa as.), Zebur: (Davud a.s.), İncil: (İsa a.s.),
Kuranı Kerim: (Muhammed s.a.v. ) indirildi.
S.222-İslamdan başka dinin geçerli olmadığını hangi ayetle açıklayabiliriz?
C.222-Ali İmran suresi 85. Ayetle: "Kim İslamdan başka din ararsa, o aradığı din kendisindenkabul edilmeyecektir ve o Ahirette sonsuz zarara uğrayanlardan olacaktır.
S.223-Ezelde Ruhların Allaha verdikleri sözü hangi Ayet açıklar?
C.223-�Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Demişti. Onlarda, evet Rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi.�(Rabbinin böyle yapması ) Kıyamet günü, bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindir. Yada �bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlardı,
biz ise onlardansonra gelen kuşağız. İşleri batıl olan (atalarımız) yüzünden bizleri helakmı edeceksin, dememeniz içindir. El-A�raf �172-173.
S.224-İslam, hangi kaynaklara başvurularaköğrenilir? (yani edille-i şeriyye ) nelerdir?
C.224-İslam Alimlerinin çoğunun görüşüne göre bu temel kaynaklar dört tanedir:
1) Kitap (Kuranı Kerim), 2)Sünnet (Peygamberimizin sözleri ve işleri),
3-) İcma-i Ümmet (Alimlerin ortak hükmü), 4-) Kıyası Fukaha (Alimlerin kıyas yapmaları).
S.225-Bugün Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. �Büyük patlama�,
orjinal adıyla �Big Bang� teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Bu olay Kuranda bize 1400 yıl öncesinden hangi Ayetle haber verilmektedir?
C.225-�O gökleri ve yeri yoktan var edendir...�(En�am Suresi,101)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:48 PM   #36 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

S.226-�Geceyi, gündüzü, Güneş�i veAy�ı yaratan o�dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.� (Enbiya Suresi, 33) �Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir�. (Yasin Suresi, 38) Kuran�da geçen bu Ayetler bize neyi bildirmektedir?
C.226-Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyuncaVega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.�lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla, Güneş�in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Tüm Gezegenler ve Uyduları ve ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.
S.227-�Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.� (Enbiya Suresi,32). Bu Ayet bize hangi olayı açıklıyor?
C.227-Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder.
Atmosfer, bunun yanısıra, uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Dünya,uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.
S.228-�Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık...�(Enbiya Suresi,31)
�Biz ,yeryüzünü bir döşek kılmadıkmı? Dağları da birer kazık?.� (Nebe Suresi,6-7)
�...Arzdada, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı...�(Lokman Surasi ,10)

Bu ayetler bizlere hangi bilimsel gerçekleri açıklıyor?
C.228-Günümüzde modern jeolojinin bulgularına göre dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir.
İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde yada kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları birarada tutan çivilere benzetebiliriz.
S.229-�...Ve kendisindeçetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli )yararlar bulunan demiri de indirdik...� (Hadid Suresi,25). Bu Ayet bize ne bildiriyor?
C.229-�İndirme� kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin ,�Gökten fiziksel olarak indirme �şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamız�daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğiniortaya koymuştur. Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.
S.230-�Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti(ve her yanına hayat) yaydı; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip)çıkarılacaksınız� (Zuhruf Suresi,11) Bu ayet bize neler bildiriyor?
C.230-Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki ölçümlere göre, yer yüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya�ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde,
�bir ölçüye göre �dönüp durmaktadır.
S.231-�Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.�(Rahman Suresi,19-20) Bu Ayet bize hangi mucize olayı bildiriyor?
C.231-Akdeniz�de ve Atlas Okyanusu�nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz�in suyu, Cebelitarık Boğazı�nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır.
Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez.
Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.
S.232-�Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere)dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?� (Vakıa Suresi, 57-59) �Sonra o su damlasını bir Alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak�ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah,ne yücedir.�(Müminun Suresi,14).Bu Ayetler bizlere neler bildiriyor?
C.232-İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha pek çok ayette vurgulanır.
Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanların
asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları;1-İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır. 2-Bebeğin cinsiyetini erkek belirler. 3-İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır. 4- İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir. Erkekten atılan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktarı yumurtaya ulaşmayı başarır.Yumurtayı dölleyecek olansa sağ kalmayı başaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir.Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Kur'an�da,�asılıp tutunan�anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler içinde kullanılan �alak� kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. Anne karnındaki embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemiklerkas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah bu gelişimi, �....daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik.....�ifadesiyleen açık şekilde tarif etmiştir.
S.233-�Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı)tavsiye ettik. Annesi onu,zorluk üstüne zorlukla(karnında ) Taşımıştır. Onun(sütten )ayrılması, iki yıl içindedir.�Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır.�(Lokman Suresi, 14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?
C.233-Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:52 PM   #37 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

PEYGAMBERLER TARİHİ

Soru 1 : Allah (c.c.)�ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip
de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Nebi.

Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen
peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Resul.

Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz.Muhammed (s.a.v.).

Soru 4 : Kur�an�ı Kerim�de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.

Soru 5 : Vahiy ne demektir?
Cevap : Yüce Allah (c.c.)�ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.

Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap : 7 çeşittir:
a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail�in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.

Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren
harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)�i bir bulutun takip etmesi gibi.)
Cevap : İrhasat.

Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Cevap : Zelle.

Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Sıdk; Doğruluk, b- Emanet; Güvenilirlik, c- Tebliğ; Allah (c.c.)�dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek,
d- Fetanet; Akıllı olmak, e- İsmet; Günahsız olmak.

Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur, b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması.

Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk
peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)�ın
da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de
ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.).

Soru 12: Hz. Adem (a.s.)�a Allah (c.c.) şöyle dedi: �Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır,
sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.� Hz. Adem (a.s.)�da bu beyti (Kabe�yi)
beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
Cevap : a- Tur-i Sina, b- Tur-i Zeyta (zeytun), c- Lübnan, d- Cudi, e- Hira.

Soru 13: Hz. Adem (a.s.)�ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
Cevap : Hz. Havva�dır ve Hz. Adem (a.s.)�ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.

Soru 14: Hz. Adem (a.s.)�ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise;
Habil ile kız kardeşi İklima�dır.

Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan
ve Allah (c.c.)�dan başka ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi:
�Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.�
Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
Cevap : Kabil.

Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir.
Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)�ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil�i kıskanarak öldürdükten sonra
Hz. Adem (a.s.)�a oğlu Habil�in yerine Allah (c.c.)�ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın
ikinci peygamberinin adı nedir?
Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.).

Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.
İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen,
ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.).

Soru 18: Kur�an�ı Kerim�de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)�ın emriyle gemi inşa edip,
kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak
beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.).

Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)�ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan
üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan
türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?
Cevap : a- Sam; Arapların babası, b- Yafes; Rumların babası, c- Ham; Habeşlerin babasıdır.

Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)
bu kavmi azgınlıklarından dolayı �Sarsar Rüzgarı� ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.).

Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık
haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı.
Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)�ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış,
ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve
sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden
peygamber kimdir?
Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.).

Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer�in oğlu olup
kendisine Allah (c.c.)�ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir. Halkı sapıtan
Nemrut�a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)�ın izni ile
ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail�i Allah (c.c.)�ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten
çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak
zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak
olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.).

Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)�ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada çalışmış olan,
çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken
Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile
hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın
altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir.

Soru 24: Beytullah (Kabe)�nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması kimler tarafından yapılmıştır?
Cevap : a) İlk defa Allah (c.c.)�ın emri ile melekler inşa etmişlerdir,
b) İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır,
c) Hz. Adem (a.s.)�ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır,
d) Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)�ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare�den
olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail�e gönderilen tüm
peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İshak (a.s.).

Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)�ın kardeşi Harran�ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat getirmemiş ama
Hz. İbrahim (a.s.)�ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli
işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): �Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin�
�Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur� buyurmuştur. Tepelerine, işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru
yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz?
Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik).

Soru 27: Hz. İshak (a.s.)�ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)�ın babası, lakabı ise �İsrail� olan ve soyuna da Beni İsrail denilen,
oğlu Yusuf�un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar gözleri
görmeyen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yakup (a.s.).

Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle
olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman orada kendisine reddettiği için
zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır�a
Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)�ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına
dayanamayarak zina teklifi yaparken �Saçın ne kadar güzel� dedi. O ise �Cesedimde ilk dökülecek şey odur�
cevabını verdi. �Gözlerin ne kadar güzel�deyince, O, �Cesedimden yere ilk akacak şey odur� diye cevap verdi.
�Yüzün ne kadar güzel� dediğinde ise, O, �O toprak içindir, toprak onu yiyecektir� cevabını veren
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).

Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu
hastalık sonunda Allah (c.c.)�ın �Biz onu sabır üzere bulduk� diyerek imtihanı kazanan ayağı yere vur emri sonucu
çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Eyyub (a.s.).

Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların �Ey Bişr biz hayatı severiz,
ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste� gibi şartları ile karşılaştığı halde
onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.).

Soru 31: Hz. Musa (a.s.)�ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Harun (a.s.).

Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde
Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş,
zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile
konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Musa (a.s.).

Soru 33: Günahları Allah (c.c.)�a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını
gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü�minleri ölümle tehdit etmek olduğu için sonunda üzerlerine gelen
Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları
sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)�ın sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve
sıcaklıktan kavrulan Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şuayb (a.s.).

Soru 34: Hz. Musa (a.s.)�a inanmayan halka, Allah (c.c.)�ın verdiği belalar nelerdir?
Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur),
b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler),
c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti),
d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar),
e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması),
f- Mal ve servetin yok olması belası.

Soru 35: Hz. Musa (a.s.)�ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı
olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından
olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir?
Cevap : Karun.

Soru 36: Hz. Musa (a.s.)�ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: �Ben sizin en büyük rabbinizim�
dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan, kendine bela olacak bir çocuğun
doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900 çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu
sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken �Musa�nın rabbine iman ettim� diye bağıran,
yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?
Cevap : Firavun.

Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)�ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp
oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç
takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?
Cevap : Nemrut.

Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).

Soru 39: Hz. Musa (a.s.)�dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat�la idare eden, Hz. Musa (a.s.)�ın
Hızır (a.s.)�a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken �Ona muhalefet eden
melundur� diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz�da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir).

Soru 40: Hz. Musa (a.s.)�ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir peygamberdir.
Hz. Yuşa (a.s.)�dan sonra Beni İsrail�e peygamber olmuş olan kimdir?
Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.).

Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)�ın damadı
Hz. Kalip (a.s.)�dan sonra Ben-i İsrail�e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu
için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) �İbnül Acuz� Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.).

Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)�ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan, başına inci ve
cevherlerle süslü taç koydukları �Bal� isimli puta tapmaya başlamışlardı. Bu zamanda kendilerine gönderilen
peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı
iman etmişti. Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir?
Cevap : Hz. İlyas (a.s.).

Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)�ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Elyasa (a.s.).

Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş, yaptığı bir hatadan
dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı bilinen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yunus (a.s.).

Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail�in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)�ın onlara gönderdiği
peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut�u başlarına getirmiş hem de Talut�un
Calut ile yaptığı savaşta Calut�u öldürecek şahsın (sonradan kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut
olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.).

Soru 46: Hz. Davut (a.s.)�ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
Kudüs�te bulunan Mescidi Aksa�yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.).

Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut�u öldürüp, Talut�un verdiği söz üzerine onun
kızını almış ve neticede Beni İsrail�in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.).

Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif edilen nübüvvet,
krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur�an�ı Kerim�de oğluna nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup
olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
Cevap : Hz. Lokman (a.s.).

Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)�dan sonra Beni İsrail�e peygamber olmuş, Allah (c.c.)�a münacatı üzerine halkı helak olmaktan
kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği
sonucu o şahsın ailesine dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)�ın fetvayı sen verdin diyerek
halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İrmiya (a.s.).

Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar�ın Beytül Makdis�i yıkarak Beni İsrail�den esir aldığı çocuklar arasında bulunan
ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve
Kur�an�ı Kerim�de kendisinden �Resul olmayan bir nebidir� diye bahsedilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Danyal (a.s.).

Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar�ın Beytül Makdis�i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra geri dönen Beni İsrail
arasında Tevrat�ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında biri vardı ki, bu Tevrat�ı bildiği için yeniden
onu yazdı. Beni İsrail�e peygamber olarak gönderilmiş olan bu insana sonunda, �O Allah�ın oğludur� diyecek
kadar ileri gittiler. Beni İsrail�e Tevrat�ı yeniden Allah (c.c.)�ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.).

Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)�ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has mihrabında
devamlı Allah (c.c.)�ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)�ı kocasız olarak dünyaya getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in
diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur�an�ı Kerim�de sure bulunan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Meryem.

Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)�ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)�dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını
Ben-i İsrail�e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yahya (a.s.).

Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�den bir önce
gelen peygamber olup annesi İmran�ın kızı Meryem�e erkek eli değmeden ve evlenmeden
dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.).

Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına hakim olmuş bir
insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)�a sorduklarında: �O, bulutlar ona yol
aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır, kendisine gece ve gündüz bir olurdu� diye cevap verdiği,
peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur�an�ı Kerim�de ismi geçen bu insan kimdir?
Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.).

Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in mübarek hadislerinde �Cennet kadınlarının üstünleri olarak bildirilen�
dört kadın kimlerdir?
Cevap : a) Hz. Hatice, b) Hz. Fatıma, c) Hz. Meryem, d) Hz. Asiye (Firavunun karısı).

Soru 57: Hz. İsa (a.s.)�ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen, adlarına
Kur�an�ı Kerim�de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanus�un
zulmünden kurtulmak için �Neclus� adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için
mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)�ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan
sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler hastalara şifa niyetiyle
okunduğu bilinmektedir).
Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş, ve köpekleri Kıtmir.

Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü�mine imanlarından dönmeleri için işkence yapan, dinlerinden
dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim yöneticilere verilen isim nedir?
Cevap : Ashabı Uhdut

Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)�ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen,
Peygamberimiz (s.a.v.)�in onun hakkında �O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek
onun arkası sıra dalgalanırdı� buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?
Cevap : Hızır (a.s.)

Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
Cevap : Hüdhüd kuşu

Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)

Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.)�ın oğlu Kabil kardeşi Habil�i kıskandığı için cinayet işlemiştir.

Soru 64: Yusuf (a.s.)�ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
Cevap : Kıskandıkları için

Soru 65: Kafir Firavunun mü�min hanımının adı nedir?
Cevap : Asiye

Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
Cevap : Musa (a.s.)

Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
Cevap : Yunus (a.s.)

Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
Cevap : İbrahim (a.s.)�ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.

Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.)

Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)�ın hanımları

Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)

Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.)

Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
Cevap :Hz. Musa (a.s.)

Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)

Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)�ın kavmi nasıl helak oldu?
Cevap : Tufan sonunda boğularak

Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur�an�ı Kerim�de geçen peygamberlerden olup Yahya (a.s.)�ın
babasıdır. Rabbine: �Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et� diye dua etti. Bunun üzerine
melekler ona Yahya (a.s.)�ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını öldürmek istemiştir.
Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos�un askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir
ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir.
Bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)

Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)

Soru 78: Kabe�nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
Cevap : Cennetten

Soru 79: Kabe�yi Allah (c.c.)�ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.

Soru 80: Kudüs�te bulunan Mescidi Aksa�yı hangi peygamber inşa etmiştir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)

Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Hacer

Soru 82: Hz. Adem (a.s.)�ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şit (a.s.)

Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (c.c.)�ın izniyle nerede
birleştiler?
Cevap : Arafat, Rahmet dağında

Soru 84: Hz. Lut (a.s.)�ın gönderildiği şehir hangisidir?
Cevap : Semut

Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
Cevap : Yedi sene

Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
Cevap : Nemrut

Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)�a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
Cevap : Sam, Ham, Yafes

Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve ölümsüzlüğe ermiştir.
Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı,
hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli. İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan
içip ölümsüzlük kazanan, Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?
Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)

Soru 90: Hz. Şit (a.s.)�dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan, ilk elbise diken,
sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.)

Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur�an�ı Kerim�de adı geçen
peygamberlerdendir. Davut (a.s.)�ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem de peygamberlik verildi.
Saba Melikesi Belkıs�la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl
hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde Mescidi Aksa�nın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine
öldükten sonra devlet, İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:54 PM   #38 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

HULEFA VE SAHEBE

Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek
insanlara ne ad verilir?
Cevap : Sahabe.

Soru 2 : Tabiin kime denir?
Cevap : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.

Soru 3 : Tebeut Tabiin kimlere denir?
Cevap : Tabiini gören kimselerdir.

Soru 4 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)�i görme şerefine nail olmayan
insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
Cevap : Muhadram.

Soru 5 : Hulefai Raşidin kime denir sırasıyla sayınız?
Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Ömer, c- Hz. Osman, d- Hz. Ali (r.a.)

Soru 6 : Aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir.
Cevap : Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Öme,r c- Hz. Osman, d- Hz. Ali, e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas,
f- Hz. Zeyd Bin Sabit, g- Hz. Talha Bin Ubeydullah, h-Hz. Zübeyr Bin Avvam,
i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah, j- Hz. Abdurrahman B. Avf.

Soru 7 : İslam devletini kurmak için Mekke�nin şirk ortamından Medine�ye göç eden Mekkeli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Muhacir.

Soru 8 : Mekke�den göç eden müslümanlara yardım eden, ellerindeki mallarının yarısını veren,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Ensar.

Soru 9 : Ashaptan Medine�ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Seleme (Abdullah).

Soru 10: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri?
Cevap : Yasir ve eşi Sümeyye hatun.

Soru 11: Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)�nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,
kendi neslinden gelenlere �Seyyit� denilen, Rasulüllah (s.a.v.)�in torunu kimdir?
Cevap : Hz. Hüseyin (r.a.).

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası
ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Hureyre (r.a.).


Soru 13: Kur�an�ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)�in teklifini kabul eden sahabe olup
hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe�nin yanına vararak Kur�an�ı Azimüşşan�ın Rahman suresini slogan
atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.)

Soru 14: İslam�ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)�in �Bir gecede Kudüs�e
oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin� denildiğinde cevaben: �O söylüyorsa doğrudur�
diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine �Sıddık� lakabı verilen ve İslam�ın ilk halifesi olan, Peygamber
(s.a.v.)�in sadık dostu ve �Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir� diyen sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 15: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in ifadesiyle: �Gasilül melaike� meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan,
şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?
Cevap : Hz. Hanzala (r.a.).

Soru 16: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in devesi hicrette onun evinin önüne
çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam�ın tüm savaşlarına katılmış, Hz. Muaviye�nin emri ile
Bizans üzerine giden orduda yerini almış 93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş, tarafından bulunmuş
seneler sonra mezarı Akşemseddin adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul�un bir semti ismi ile anılan
bu büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.).

Soru 17: Müşrikken Uhut savaşında İslam ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan faydalanıp İslam ordusunu zor
durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı başarı ile Peygamberimiz (s.a.v.)�in
kendisine : �O Allah (c.c.)�ın kılıçlarından bir kılıçtır� dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah�ın kılıcı
(seyfullah) lakabını taşıyan bir sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan
bu komutan sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Halit Bin Velit (r.a.).

Soru 18: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, Esedullah (Allah�ın Aslanı) lakaplı,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in amcası olan, uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli bir kölenin attığı mızrakla
şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Hamza (r.a.).

Soru 19: Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in sevgili torunudur.
Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu zamandan sonra halifelik adına saltanat
başlamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in bu sevgili torununun ismini söyleyiniz?
Cevap : Hz. Hasan (r.a.).

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım, Tahir, Tayyip, Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.
İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Haticetül Kübra (r.anha).

Soru 21: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına ibadet etmek için giden,
ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına
vurarak İslam�da ilk kan döken sahabe olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını
taşıyan ve cennetle müjdelenen kimdir?
Cevap : Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).

Soru 22: Kureyş�in en asil ailesine mensup, haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu gibi yaşarken cennetle
müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in ayrı ayrı zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine
�Zinnureyn� (iki nur sahibi) lakabı verilmiş, Habeşistan�a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş, İslam�ın üçüncü halifesi
olmuş, vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur�an okurken şehit edilen kendisinden
meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Osman Bin Avf (r.a.).

Soru 23: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu gibi İslam�ında ikinci
halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam�ı kabul etmiş, cahiliyye döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş
ama İslam�ı kabulünden sonra ise ruhu karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş, halifelik döneminde dünyada
bir daha benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi bir köle tarafından
hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde �Nasihat isteyene ölüm yeter� yazılı olan adaletin sahibi İslam�ın
ikinci halifesi bu sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.).

Soru 24: İslamiyet�i kabul ederken �Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib�e mi sordu ki, ben iman edeceğim
zaman ona sorayım� diyen ve kabul eden, Peygamberimiz (s.a.v.)�in amcasının oğlu, İslam�a ilk giren çocuk,
cennetle müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası,
Hasan ile Hüseyin (r.a.)�in babası, Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ali (r.a.).

Soru 25: Mekke�de ilk kez halkın içersinde �La ilahe İllallah� diyen sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Zer Gifari (r.a.).

Soru 26: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu.
Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz olarak veren bir devlet kuruluşu idi.
Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli
ile (İslam hukukunu) insanın tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir?
Cevap : İfta Mahkemeleri.

Soru 27: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya girmeyen hatta hanımını dahi
bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken Efendimiz (s.a.v.)�e fırlatılan oka kolunu siper yaparak
çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.).

Soru 28: Erkam (r.a.)�ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.) tarafından Medine�ye yollandı.
Medine�de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı o kıldırdı. Uhut�ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu.
Önceden zengin bir ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek kadar bir
örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir?
Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.).

Soru 29: İslam�ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve
ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı.
Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir?
Cevap : Erkam Bin Erkam (r.a.).

Soru 30: İslam�a ilk giren sekiz kişiden biri, cennetle müjdelenen on kişiden biri, Hz.Ömer (r.a.)�dan sonraki halife
seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri, cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek
yüklü 700 deveden oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir?
Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.).

Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında gizlendiklerinde üç gün
müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle
yardım ediyordu. Bu sahabe kimdi?
Cevap : Amir Bin Füheyre (r.a.).

Soru 32: Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu olup ailesinin inancı
kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin
etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)�i duydu. İslam�ı kabul etmek için Mekke�ye doğru gelirken onu yol arkadaşları
köle diye bir Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in hicretinde Medine�ye geldiğini hurma
dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu müslümanlar kölelikten kurtarmak
için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve
müslüman oldu. Böylece o kölelikten, yahudi dininden, hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı
öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Selman-ı Farisi (r.a.).

Soru 33: Ensardan olup küçük yaşta Kur�an�ı Kerim�i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)�in vahiy katipliğini yaptı.
Rasulüllah (s.a.v.)�in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)�in mektuplarını yazdı
ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur�an ayetlerinin �Mushaf� haline toplanışında çalışan
heyetin başı da olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Zeyd Bin Sabit (r.a.).

Soru 34: İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.).

Soru 35: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu,
Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
komutan atanan sahabe kimdir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.).

Soru 36: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)�i korumak için çarpışıp kahramanlık
gösteren kadın sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha).

Soru 37: Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)�nin de
bulunduğu İslam ordusu İstanbul�u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?
Cevap : Süfyan İbni Avf (r.a.).

Soru 38: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve
ashabı konuşmamış, selamlarını almamış ve selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe
ile Allah (c.c.)�a kabul ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)�ın izni ile konuşmuşlardı.
Haklarında ayet inen bu üç sahabe hangileridir?
Cevap : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm).

Soru 39: Hz. Bilali Habeşi�ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence yapan kafir kimdi ve bu
kafirin akıbeti ne oldu.
Cevap : Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.

Soru 40: Annesi, Rasulüllah (s.a.v.)�i korumak için silah kuşanan ilk kadın, babası akabede biat eden yetmiş kişiden biri,
kardeşi Uhut�ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda edenlerden, Necid�te peygamberlik iddiasında bulunan
Müseyleme�ye Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak
şehit edilen sahabe kimdir?
Cevap : Habib İbni Zeyd (r.a.).

Soru 41: Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)�in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine�ye affolunmak ümidi
ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)�in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)�i öven meşhur �Bürde�
kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.) çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi.
Şair olan bu sahabe kimdi?
Cevap : Kab Bin Züheyr (r.a.).

Soru 42: İslam�da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Basir (r.a.).

Soru 43: Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti
(listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş �Acaba bende bu listede varmıyım�
diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)�in verdiği sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.).

Soru 44: Medine�de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Ubey Bin Selul.

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in halasıdır. Kardeşi Allah�ın aslanı lakabıyla anılan Hz. Hamza,
oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)�in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam�dır. Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan,
Hz. Peygamber (s.a.v.)�i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan, kahramanca
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�i savunan, kardeşi Hz. Hamza�nın parçalanmış vücudunun başında
�Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu� diyen sahabe hanım kimdir?
Cevap : Safiyye Binti Abdulmuttalip (r.anha).

Soru 47: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)�in huzuruna onun
suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir?
Cevap : Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife).

Soru 48: Hz. Ömer (r.a.)�in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire karşı gönderdiği ve İran
ordusu komutanı Calinus�la, Rüstem�i öldürerek kazanılan savaş hangisidir?
Cevap : Kadisiye savaşı.

Soru 49: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına gelip Hz. Halit�le
görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı
esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit
olan insan kimdir?
Cevap : Cerce (Corci).

Soru 50: Hz. Osman (r.a.)�ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan �Şura Heyeti� kimlerden ibaretti?
Cevap : a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.), b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.), c- Hz. Ali (r.a.), d- Hz. Osman (r.a.),
e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.), f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.).

Soru 51: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları
arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi nedir?
Cevap : Sıffın olayı.

Soru 52: Hz. Hatice (r.a.)�nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama�nın içinde doğmuş olan tek kişidir.
Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur. Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş,
uzun süre ağlamış, Darun Nedve adı verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir.
Bütün varlığıyla İslam�a yönelmiş, bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Hakim İbni Hazam (r.a.).

Soru 53: Hz. Ali (r.a.)�ın oğlu Hz. Hasan�a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek sekiz tane tavsiyede bulundu.
Bu tavsiyeler nelerdir.
Cevap : a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır, b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır, c- Vahşetin en büyüğü kibirdir,
d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır, e- Ahmaklarla arkadaş olma, f- Yalancılarla dost olma,
g- Cimrilerle arkadaşlık kurma, h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.

Soru 54: Hz. Bilal�i özgürlüğüne kim kavuşturdu?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 55: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin
ismini söyleyiniz?
Cevap : Habeşistan ve Medine.

Soru 56: Medine�ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.).

Soru 57: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
Cevap : Hz. Ali (r.a.).

Soru 58: Habeşistan�a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?
Cevap : 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.

Soru 59: Hz. Muhammed (s.a.v.)�e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)�in
ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)�ın de bulunduğu bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir?
Cevap : Kus Bin Saide.

Soru 60: Müslümanların İslam�ın beşinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir?
Cevap : Ömer Bin Abdulaziz (r.a.).

Soru 61: Hz. Ebu Bekir kaç yıl halifelik yaptı?
Cevap : Iki sene, üç ay, sekiz gün.

Soru 62: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe�nin anahtarını kime vermişti?
Cevap : Osman Bin Talha (r.a.).

Soru 63: Bedir savaşında oğlu Abdurrahman�ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek istediğinde
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in izin vermediği sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 64: Medine�de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı?
Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.).

Soru 65: Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
Cevap : Hz. Ömer (r.a.) zamanında.

Soru 66: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)�in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine,
dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.).

Soru 67: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce müslümanların abluka altında
alındıkları sırada Mekke�de dünyaya geldi. Rasulüllah (s.a.v.)�in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı.
Hicretin 27.ci yılında Afrika fütuhatına, 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı.
Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan bu sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah İbni Abbas (r.a.).

Soru 68: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�den �Genişliği, gökler ve yer kadar olan cennet� sözünü duyunca bir anda ruhunda
fırtınalar koptu. �Gökler ve yer kadar� diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar
küçüktü şimdi. Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavuşmalıyım, dedi.
Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip, yediği her hurma, bir öncekinden daha lezzetsizdi.
Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır, bu çok uzun bir süre, dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş
alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri söylüyordu: �Cihatta sabırla, Allah�a takva ve salih amel azığıyla koşmak.
Her azık tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.�Yolunuz Bedir�e düşerse bir gün, duvarlarla çevrili
bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan, yürüyün ince beton yoldan. İşte küçük boş bir havuz, hayır havuz değil,
vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden biridir. Sorun nasıl attı hurmaları elinden! Sorun! Kimdir bu sahabe?
Cevap : Umeyr Bin El Humam (r.a.).

Soru 69: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif�den kederli bir halde Mekke�ye döndüğünde onu kim
himayesine almıştı?
Cevap : Mutim Bin Adiyy.

Soru 70: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha�nın evlenme teklifini �Eğer müslüman olursan, işte o benim mehrim olsun,
evlenelim, başka bir şey istemem� sözleriyle cevap veren hanım sahabe kimdir?
Cevap : Rümeysa (r.anha).

Soru 71: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: �Muhammed�in senin yerinde olmasını istermisin?�
oda her defasında şu cevabı veriyordu: �Vallahi Muhammed (s.a.v.)�e bir diken batması karşılığında,
ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem� Kimdir bu yüce sahabe?
Cevap : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.).

Soru 72: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan�a sonra Medine�ye hicret etmiştir. Bedir savaşında yararlıklar
göstermiştir. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde, Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş,
ağlamış ve tabuta konulduğu sırada: �Ey Osman ne mutlu sana! Şimdi devlet saadet senin içindir. Ne dünya sana
bir hülle (elbise) giydirdi, ne de sen dünyaya bir kıymet verdin. � Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen
bu sahabe kimdir?
Cevap : Osman İbni Mazun (r.a.).

Soru 73: Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sırayla: �Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?
Sizden kim bugün bir hastayı sordu? Bugün sizden kim bir cenazede hazır bulundu? Bugün sizden kim bir
yoksulu doyurdu?� sorularını sordu. Sahabeden sadece bir kişi �Ben ya Rasulüllah� diye cevap veriyordu.
Bu sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 74: İsrail oğullarından ve Yusuf (a.s.)�ın soyundandır. Kur�an ile Tevrat arasındaki benzeyişliğe dikkat çekerek
kavmine: �Musa�ya nazil olan Tevrat�ı Allah kelamı kabul edipte Muhammed (s.a.v.)�e nazil olan Kur�an�ı
inkar etmek zulümdür� diyerek müslüman olmuştur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil
olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah İbni Selam (r.a.).

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in Mekke�den Medine�ye hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimi kim
başlatmıştır?
Cevap : Hz. Ömer (r.a.).

Soru 76: Mekke fethedildiğinde Kabe�nin anahtarını Rasulüllah (s.a.v.) kime vermiştir?
Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)�a.

Soru 77: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Abbas�ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha).

Soru 78: Tarık Bin Ziyad size neyi hatırlatıyor?
Cevap : Endülüs�ün fethini.

Soru 79: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe kimdir?
Cevap : Saat Bin Muaz (r.a.).

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in seni seviyorum dediği sahabe kimdir?
Cevap : Muaz Bin Cebel (r.a.).

Soru 81: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Cevap : Kab Bin Eşref.

Soru 82: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke�den Medine�ye hicret ederken Ranuna vadisinde konaklamış ve orada ilk
Cuma namazı kılınmıştır. Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı kıldıran sahabe kimdir?
Cevap : Esad Bin Zürare (r.a.).

Soru 83: Allah Resulü (s.a.v.)�in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için görevlendirdiği sahabe kimdir?
Cevap : Huzeyfe (r.a.).

Soru 84: �Bana uyarıcı ihtarlar yapmadıkça, sizde hayır yoktur. Sizlerden gelen bu uyarıları güzel karşılamadıkça
biz de hayır yoktur�
Cevap : Hz. Ömer (r.a.).

Soru 85: �Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda
infak etsem ve bu hal üzere ölsem, fakat gönlümde Allah�a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere
karşı da bir nefret duygusu taşımazsam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem� diyen sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Ömer (r.a.).

Soru 86: Hz. Osman (r.a.)�ı halife ilan eden sahabe kimdir?
Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.).

Soru 87: İslam tarihinde kim ilk olarak oğlunun halife olmasını vasiyet etmiştir?
Cevap : Muaviye oğlu Yezid�e.

Soru 88: Kadisiye savaşında Rüstem�e gidip �Biz dileyenleri kula kulluktan kurtarıp yalnız Allah (c.c.)�a kul yapmaya,
insanları batıl düzenlerin zulmünden kurtarıp İslam�ın adaletine koymak için gönderildik� diyen elçinin adı nedir?
Cevap : Rabi Bin Amr.

Soru 89: 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk müslüman olanlardan olan sahabeler arasında yer alır.
Çocuk yaşta babasıyla, Allah Resulü (s.a.v.) arasında �Kimi tercih ediyorsun� sorusuna �Ya Rasulüllah sizin
üzerinize hiç bir kimseyi tercih edemem, benim annem de, babam da sensin� diyerek peygamber sevgisinin anne
ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) Taif�te müşrikler tarafından taşlandığında
vücudunu taşlara karşı tutarak liderini korumaya çalışmıştır. Kur�an�ı Kerim�de ismi geçen yegane sahabe olup,
�Allah Resulünün sevgilisi� lakabıyla şereflenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Bir çok defasında gazvelere
çıktığında yerine onu vekil bırakırdı. Bedir savaşından itibaren, şehit düştüğü Mute savaşına kadar yapılan bütün
gazvelere katılmıştır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetli ve becerikliydi. Mute�de şehit olduğunu
duyduğunda gözleri yaşaran peygamber Efendimiz (s.a.v.): �Bu göz yaşları sevgilinin sevgiye olan iştiyakı�
dediği sahabe kimdir?
Cevap : Zeyd İbni Harise (r.a.).

Soru 90: İlk müslümanlardan olup, Hz. Ali (r.a.)�ın abisidir. Kendisinin tanındığı meşhur ismi vefatı esnasında, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)�in söylediği bir söz üzerine söylene gelmiş ve o isimle meşhur olmuştur. Habeşistan�a hicret
eden müslümanların içinde bulunmuş ve Habeş kralı Necaşi�ye karşı müslümanların sözcülüğünü yapmıştır.
Peygamberimiz (s.a.v.)�in: �Zeyd şehit olursa o, o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha, O da şehit düşerse asker
kimi isterse onu komutan yapsın� dediği savaşta şehit düşen ikinci sıradaki komutandır. İsmini de bu savaşta
şehit oluş şekliyle almıştır. Bu komutanın adını ve hangi savaşta şehit olduğunu yazınız.
Cevap : Caferi Tayyar (r.a.) - Mute savaşı.

Soru 91: Şerefli tarihimiz nice kahramanlıklara sahne oldu. Nice çileler çekildi, nice şehitler verildi. İşte İslam�ın ilk
yıllarında bir sahabe bu çile ve işkenceye maruz kaldı. Dövüldü, sövüldü, fakat asla dininden dönmedi.
Kızgın korlara yatırıldı. O korları çiçeğe çevirmedi Allah, kuluma cennette çok nimetler vereyim diye, örnek
olsun ondan sonra gelecek rahatını seven müslümanlara diye. İşte o mübarek insanın kemikleri görünecek
şekilde yanıktı sırtı. Yanık sırtını Hz. Ömer (r.a.)�a göstererek �Ya Ömer neydi o ilk günlerde çektiğimiz
çileler� diyordu. Bu çilekeş sahabe kimdir?
Cevap : Habbab Bin Ered (r.a.).

Soru 92: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 571 yılında dünyaya geldi. İnsanları kölelikten,
putlara kulluktan kurtarmak ve temizlemek için gelmiştir. Uzak-yakın demeden bütün insanlara vahiy kültürünü
sunmuştur. Kimileri inkar etti. İnkar edenler müslümanları ümitsizliğe düşürmedi. Kimileri iman etti, grup grup
Allah�ın dinine girdi. Onlar da müslümanları şımartmadı, şükrünü artırdı. Bunlar Mekkeli, Medineli, Taifli, Faslı
olup İslam�a gönül vermişlerdi. Bunlardan biri de Rum diyarlarından gelen ve sapsarı rengiyle bu hayır ummanına
bir çeşni katan sahabe kimdir?
Cevap : Süheyl Er Rumi (r.a.).


Soru 93: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in sır katibinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.).

Soru 94: Medine�de kurulmuş yeni İslam devletinin, Mekke müşrik devletiyle yaptığı ilk yazılı anlaşma Hudeybiye
anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın şartlarından bir tanesi şu şekilde idi. Mekke�de müslüman olup, gizlice Medine
devletine sığınanların geriye iadesi idi. Bu anlaşma gereği Medine�ye kaçamayan, yeni müslüman olmuş olan
müslümanlar, çareyi Mekke ile Şam arasında El-İss diye adlandırılan yerde bir müslüman sahabenin kurmuş
olduğu gerilla kampına katılmakta buluyorlardı. Bu gerilla kampına katılan ve eğitilen sahabeler, Mekkeli
müşriklerin Şam tarafına gönderdikleri ticaret kervanlarını basarak mallarına el koyuyorlar ve sürücüleri de esir
alıyorlardı. Bu durumdan tedirgin olan Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber (s.a.v.)�e müracaat ederek Hudeybiye
anlaşmasının ilgili maddesinin kaldırılmasını ve bu gerilla kampının dağıtılmasını istediler. Bu gerilla kampını
kurarak yöneten sahabe ve bu gerilla kampının ismi nedir?
Cevap : Ebu Basır ve Ebu Basır Kampı.

Soru 95: Hilafetin hakemler vasıtası ile tespit edilmesine karar verilen sıffın hadisesinden sonra (Hüküm ancak Allah (c.c.)�a
aittir) ayetini delil göstererek hakem olayını küfür addeden müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Harici.

Soru 96: Ashabtan ve İslam�ı ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir. Hz. Ömer (r.a.)�ın hilafeti döneminde
Bahreyn ve Medine�de valilik yapmıştır. Kedileri çok sevdiğinden dolayı Peygamberimiz (s.a.v.) kedilerin babası
anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını vermiştir. Kendisi de bu isimden hoşlandığından İslam tarihinde bu isimle
anılmaktadır. Ebu Hureyre (r.a.)�ın asıl ismi nedir?
Cevap : Abdullah.

Soru 97: Hendek gazvesinden sonraki zaman içersinde müşrikler, daha önce savaşlarda ölen Kureyş büyüklerinin
yerini dolduramıyor ve halka fazla tesir edemiyorlardı. Her ne kadar büyüklerinin yolundan gitmiş olsalarda
Hicretin 6.yılında Peygamberimiz (s.a.v.) görmüş olduğu bir rüya üzerine umre yapmaya hazırlandı.
Etrafındaki müslüman kabilelere haber gönderdi. Fakat bunlar �Muhammed can düşmanlarının içine giderek
kendini tehlikeye atıyor� düşüncesiyle birer bahane uydurarak Mekke�ye gitmekten çekindiler. Bunun üzerine
Peygamberimiz (s.a.v.) Medineli müslümanlardan meydana gelen 1500 kişilik bir toplulukla yola çıktı.
Fakat kafile Hudeybiye mevkiine yaklaştığında, müşrikler müslümanların Mekke�ye girmelerine izin
vermeyeceklerini söylediler. Ve sadece müslümanları vekaleten bir kişinin Mekke�yi ziyaretine izin verdiler.
Ve bu iş için nihayet Hz. Osman (r.a.) seçildi ve gönderildi. Fakat Hz. Osman müşrikler tarafından göz hapsine
alındı. Kureyşin bu hareketi müslümanlar arasında Osman öldürüldü diye haber yayılmasına sebep oldu.
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) artık muharebe etmedikçe dönmeyiz dedi ve orada bulunan
müslümanlardan bir tanesi hariç �ölüm var dönüm yok� diyerek Semure adı verilen ağacın altında tek tek biat
aldı. Bu biatin adını ve peygamberimiz (s.a.v.)�e biat vermek nasip olmayan o bir kişi niçin biat vermemiştir?
Cevap : Rıdvan biati - Kırmızı renkli devesini aramayı biate tercih ettiği için.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:57 PM   #39 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

AHLÂK

Soru 1 : Rasulüllah (s.a.v.-�e göre en kötü düğün yemeği hangisidir?
Cevap : Zenginlerin çağrılıp, yoksulların davet edilmediği düğün yemeğidir.

Soru 2 : İslam�da çocuk terbiyesinin üç ana esası nedir?
Cevap : a- Çocuğu zararlı etkenlerin tahribatından uzak tutmak. (Ahlaksız çevre, kötü arkadaş)
b- Başta anne ve baba olmak üzere tüm büyüklerin iyi örnek olmaları.
c- İyi örnek olmayı, yumuşak olmayı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü tatbikatla öğretmek ve yaşatmak.
d- Tüm verilecek terbiyenin İslam�ın müsaade ve teşvik ettiği ölçüler çerçevesinde olmalı.

Soru 3 : Çocuk terbiyesinin en etkili ve zorunlu yaş dönemi hangisidir?
Cevap : 0-6 yaş arasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.-�e çocuğunu ilim öğretmek için getiren sahabeye çocuğun
yaşını sorduklarında aldıkları cevap altı yaş olunca Allah�ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: �Geç kalmışsın� olmuştur.

Soru 4 : İnsanın kendi nefsine karşı görevleri nelerdir?
Cevap : a- Bedenini terbiye etmek. Çünkü: �Kuvvetli mü�min, zayıf olan bir mü�minden hayırlıdır.�
b- Sağlığı muhafaza etmek. �Ölümden başka her derdin bir devası vardır.�
c- Vücudunu yıpratacak şeylerden kaçınmak.
d- İradeyi kuvvetlendirmek. Hakkı kabul edip, haksızlığı ve zararı ret etmek ve taklit etmemek.
e- Aklı ve zihni irfan nurlarıyla aydınlatmak.

Soru 5 : Erkeğin hanımına karşı görevleri nelerdir?
Cevap : a- Onunla güzel geçinmek, onu korumak ve onu gözetmek.
b- Onun geçim ihtiyaçlarını üstlenmek ve karşılamak.
c- Doğruluk, güzellik ve sadakatten ayrılmamak.

Soru 6 : Kadının erkeğine karşı vazifeleri nelerdir?
Cevap : a- Kocasının dine uygun emirlerini yerine getirmek ve ona itaat etmek.
b- Kocasının namus ve şerefini korumak.
c- Bulunduğu hale kanaatkar olmak.
d- İsraftan kaçınmak.
e- Ev hanımı olacak şekilde hareket etmek.

Soru 7 : Evladın ebeveyne (anne ve babaya- karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap : a- Saygı gösterip itaat etmek.
b- Anne ve babaya karşı �ÖF� bile dememek, onları incitmemek.
c- Onların ihtiyaçları sırasında yanında bulunmak.
d- Kabirlerini ziyaret etmek ve duada bulunmak.
e- Vefatlarından sonra onların dostlarına karşı saygı göstermek, ziyaretlerinde bulunmak.

Soru 8 : Anne ve babanın çocuklarına karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap : a- Doğduğunda müslüman ismi koymak.
b- Güçleri nispetinde onları besleyip, büyütmek.
c- Onları İslam�a göre terbiye etmek.
d- İslami ilimleri öğretip, kazanç yollarını göstermek.
e- Onlara fazilet örneği olmak.
f- Dokuz yaşlarında iken yataklarını ayırmak.
g- İbadetlere telkin edip alıştırmak.
h- Akıl baliğ olduktan sonra mümkünse hemen evlendirmek.

Soru 9 : Yüce Allah (c.c.)�dan korkmak, haram ve şüpheli şeylerden kaçmak ve sakınmaya ne ad verilir?
Böyle olma hali nedir ve böyle olana ne isim verilir?
Cevap : İttika denir. Bu hale Takva, takva olan kimseye de Muttaki denir.

Soru 10: Utanılacak şeylerden insanı koruyan hale, güzel huylarla vasıflanmaya ve güzel huylu olmaya ne ad verilir?
Cevap : Edep denir.

Soru 11: İhlas ne demektir?
Cevap : Herhangi bir iş yada ameli güzel bir niyet, saf bir kalple yapmak ve o işe başka bir şey karıştırmamaktır.

Soru 12: Riya ne demektir?
Cevap : Gösteriş demektir. Bir işi gösteriş için yada bir maddi yarar maksadıyla yapmaktır.

Soru 13: Tevazu nedir?
Cevap : Kendini büyük görmemek, insanları hakir görmemek, kendini olduğundan aşağı saymak.

Soru 14: Allah (c.c.)�a güvenmek, kulluk görevini yaptıktan sonra başarıyı Allah (c.c.)�dan beklemek ve insan gücünün
yetişemediği şeyleri Allah (c.c.)�a bırakıp ümitsizlik ve keder içine düşmemeğe ne denir?
Cevap : Tevekkül denir.

Soru 15: Hüsnü zan ve Suizan ne demektir?
Cevap : Hüsnü zan: Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir. Suizan:
Her şeyde bir art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir.

Soru 16: Dili gereksiz şeylerden koruyup, ihtiyaçtan fazlasını boş yere konuşmamak haline, malayani denilen faydasız
şeylerle uğraşmak ve ağza her gelen şeyi söylemek gibi hallerden kaçınmaya ne denir?
Cevap : Hıfz-ı Lisan (Dili korumak) denir. Peygamberimiz (s.a.v.)�de �Her kim Allah (c.c.)�a ve ahiret gününe iman
ediyorsa ya hayır söylesin yada sussun� buyurmuşlardır.

Soru 17: Utanma, hicap, ar, namus duygularını çirkin şeylerden nefsin arındırılması, edebe aykırı bir işin ortaya
çıkmasından kalbin duyduğu rahatsızlığa, sıkıntıya ne denir?
Cevap : Haya denir.�Haya imandandır, insanlardan utanmayan Allah (c.c.)�dan da utanmaz. (Hadis)

Soru 18: Şecaat ne demektir?
Cevap : Yiğitlik, kahramanlık, kalp metinliği, gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğidir.

Soru 19: Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir etmek, söz yada işle memnuniyet göstermeye ne denir?
Karşıtı Küfran-ı Nimet (Nimeti inkardır.)
Cevap : Şükür.

Soru 20: Acıya katlanmak, bedene uygun düşmeyen hallere telaş göstermeden karşı koymak olan faziletli hale ve başa
gelen belalara �imtihandır� diyerek üzülmeden sonunu beklemeye ne denir?
Cevap : Sabır denir. �Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir.� (Ayet meali)

Soru 21: Sıla-i Rahim ne demektir?
Cevap : Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla görüşmek,
sohbet etmek ve ziyaretlerinde bulunmaktır.�Sıla-i Rahim ömrü uzatır�(Hadis)

Soru 22: Müslümanların zihin uyanıklığı haline, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetine, bir insanın ahlak ve davranışlarını
yüzünden anlamak haline ne denir?
Cevap : Feraset denir. �Mü�minin ferasetinden sakının. Çünkü o,Allah (c.c.)�ın nuru ile bakar� buyrulmuştur.

Soru 23: Kanaat nedir?
Cevap : Kısmete rıza göstermek, israftan kaçıp orta bir halde hareket etmektir. �Kanaat tükenmez bir hazinedir� (Hadis)

Soru 24: Danışmak, bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen kimselerle görüşüp fikirlerini almaya ne denir?
Cevap : İstişare- Müşavere denir. �Müşavere eden zarar görmemiştir� (Hadis)

Soru 25: Söz gezdirmek, koğuculuk yapmak, bir kimse aleyhine söylenen sözleri bir kötülük maksadı ile o kimseye
ulaştırmak gibi yapılan çirkin huya ne denir?
Cevap : Nemime denir. �Koğucu olan (söz taşıyan- cennete giremez.(Hadis)

Soru 26: Müslümanların kalbinde zerre kadar dahi bulunsa cennete girmelerine mani günah nedir?
Cevap : Kibir.

Soru 27: Kibirin tersi olan kelimedir. Kendini olduğundan aşağı göstermek manasınadır. Alçak gönüllülüktür. Böyle olan
kişiler kendisinden aşağı olan kişileri küçük görmezler ve akranları arasında büyüklenmezler. Her şeyi ben bilirim,
en iyi ben bilirim demezler. Hatta bazen toprak gibi mütevazi olurlar. İnsanı olgunlaştıran ve topluma sevdiren bu
güzel huyun adı nedir?
Cevap : Tevazu.

Soru 28: Mal, mülk Allah (c.c.)�ındır. Kulun elinde bulunan ve ölmeyecek gibi biriktirdiği her şey bir imtihan vasıtasıdır.
Kul elindeki bu imkanları, kendisi ve diğer insanlar için en faydalı şekilde kullanmakla yükümlüdür.
Böyle davranmayan kimseyi ne Allah (c.c.), ne de kullar sever. Allah (c.c.)�ın kendisine verdiği mal ve mülk
emanetinin hakkını vermemiş olur. Cömertlik göstermemek İslam�ın kınadığı, tasvip etmediği kötü huyu kul
kazanmış olur. Cömert insan hem Allah (c.c.)�a yakın, hem cennete yakın, hem de insanlara yakındır.
Aynı zamanda cehennemden de uzaktır. Kötü huylu insansa Allah (c.c.)�dan, cennetten, insanlardan uzak,
cehenneme yakındır. Hem ferdi, hem de içtimai zararları olan bu kötü huyun adı ve yine İslam�da hoş görülmeyen
bunun aksi huyun adı nedir?
Cevap : Cimrilik ve İsraf (Savurganlıktır).

Soru 29: Müslümanların eş, dost, akraba ve yakınlarını, hatta memleketlerini ziyaret etmesi, görmesi, ilgi ve alaka kurması
anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in bu konu ile ilgili çok hadisleri olup, bu iş yapıldığı zaman
müslümanların cennete gireceklerini müjdelemiştir. İslam alimleride yapılması gereken bu hareketin vacip,
terkininde haram olduğunu söylemişlerdir. İslam ıstılahında bu güzel işe ne ad verilir?
Cevap : Sıla-i Rahim.

Soru 30: İkiyüzlülük ve ara bozuculuğa ne ad verilir.
Cevap : Nifak.

Soru 31: Aksıran bir müslümanın �Elhamdülillah� demesi gerekir. Buna göre yanında bulunan müslüman ne demesi gerekir?
Cevap : Yerhamükellah demesi gerekir.

Soru 32: Başkalarının evine gireceğimiz zaman öncelikle hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir?
Cevap : a- Selam veririz, b- Adımızı söyleriz, c- Sıfatımızı söyleriz, d- Künyemizi bildiririz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 09-03-2007, 05:59 PM   #40 (permalink)
cheerful
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

İTİKAT

Soru 1 : İman nedir?
Cevap : Allah (c.c.)�ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)�in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul
edip dil ile tasdik etmektir.

Soru 2 : İmanın şarları nelerdir?
Cevap : Allah (c.c.)�a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah�tan geldiğine, öldükten sonra tekrar
dirilmeye iman etmektir.

Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
Cevap : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.

Soru 4 : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
Cevap : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha�dır.

Soru 5 : Peygamberimiz (s.a.v.)�den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
Cevap : İcma-i Ümmet denir.

Soru 6 : Kur�an�ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
bu hükümleri verene Fakih denir.
Cevap : Kıyası Fukaha.

Soru 7 : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden
oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
Cevap : Mezhep adı verilir.

Soru 8 : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
Cevap : a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

Soru 9 : Allah�ın zati sıfatlarını sayınız.
Cevap : a- Vücut (Var olması)
b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
d- Vahdaniyet (Bir olması)
e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)

Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
Cevap : a- Allah (c.c.)�a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram�da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek
isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) �Muhakkak ki
Allah (c.c.)�a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa
ulaşmış olur.� buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
Cevap : Esmaül Hüsna

Soru 12: Allah (c.c.)�ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya
ne denir?
Cevap : Tevhit denir.

Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)�in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
ve Mescidi Aksa�dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında
bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
Cevap : Beytül-Mamur.

Soru 14: Allah�ın subuti sıfatlarını sayınız.
Cevap : a- Hayat (Diri olması)
b- İlim (Her şeyi bilmesi)
c- Semi (İşitmesi)
d- Basar (Görmesi)
e- İrade (Dilemesi)
f- Kudret (Gücünün yetmesi)
g- Kelam (Konuşması)
h- Tekvin (Yaratması)

Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
Cevap : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.

Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur�an�ı Kerimde bildirilen peygamberler
hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
Cevap : a- Musa(a.s.); Tevrat
b- Davut(a.s.); Zebur
c- İsa(a.s.); İncil
d- Muhammed(s.a.v.); Kur�an

Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç
sahife verildiğini yazınız.
Cevap : a- Adem(a.s.) 10 sahife
b- Şit(a.s.) 50 sahife
c- İdris(a.s.) 30 sahife
d- İbrahim(a.s.) 10 sahife

Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam�da bilginin
kaynakları nelerdir?
Cevap : a- Sağlam duyu organları b- Doğru haber c- Akıl

Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde
inanmaya ve Allah (c.c.)�ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
Cevap : İtikat denir.


Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)�dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)�e kadar
gelen peygamberlere bildirilen Allah�ın dininin adı nedir?
Cevap : İslam.

Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)�ın peygamberleri vasıtasıyla
bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
Cevap : Din denir.

Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi
prensiplere ne ad verilir?
Cevap : Şeriat.

Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?
Cevap : a- Mü�min b- Münafık c- Kafir.

Soru 24: Allah (c.c.)�e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve
inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?
Cevap : Mü�min.

Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
Cevap : Kafir.

Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?
Cevap : Münafık.

Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)�dan başka ibadet edilen put ve ilahı
olan sistemlere ne ad verilir?
Cevap : Tağut.

Soru 28: Allah (c.c.)�ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka
varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müşrik.

Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek
vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,
sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel
defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap : Kiramen Katibin.

Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar.
Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap : Münker ve Nekir.

Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
Cevap : Rıdvan

Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
Cevap : Malik.

Soru 33: Allah (c.c.)�a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
Cevap : İlliyyun melekleri.

Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap : a- Sıdk; Doğru sözlü olmak
b- Emanet; Güvenilir olmak
c- Tebliğ; Tebliğ etmek
d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
e- İsmet; Günah işlememek.

Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
İşte Peygamber (s.a.v.)�in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
Cevap : a- Ömrünü nerede tükettiği
b- Gençliğini nasıl geçirdiği
c- Malını nereden kazandığı
d- Malını nereye harcadığını
e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.

Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını)
tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
Cevap : Mizan

Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü�minler için
geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri,
ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
Cevap : Sırat Köprüsü.

Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan
canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici
dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
Cevap : Ecel.

Soru 39: İslam�ın şartları nelerdir?
Cevap : 1- Kelime-i Şahadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Hacca gitmek
5- Zekat vermek.

Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin,
gerçekten Allah (c.c.)�ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o
olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
Cevap : Mucize.

Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım
olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap : Keramet.


Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin
var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve
Allah (c.c.)�a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak
bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?
Cevap : Cennet.

Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her
bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü�minlerinde ceza
göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak
bildirilen bu yerin ismi nedir?
Cevap : Cehennem.

Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)�ın bilmesi,
dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde
meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi
ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
Cevap : Kader.

Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince
yine Allah (c.c.)�ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap : Kaza.

Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
Cevap : Müslüman olmayıp, kalpleri İslam�a ısındırılmak istenenlerdir.

Soru 47: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden
kimseye ne denir?
Cevap : Fasık.

Soru 48: Günahı olan mü�minlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere
erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)�a yalvarmasına ne denir?
Cevap : Şefaat.

Soru 49: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptıktan
sonra, Allah (c.c.)�a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)�a bırakmaya ne ad verilir?
Cevap : Tevekkül.

Soru 50: Karzı hasen ne demektir?
Cevap : Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)�ın rızası için ödünç para vermektir.

Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
Cevap : Ümmet.

Soru 52: Hasenat ne demektir?
Cevap : İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.

Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?
Cevap : Ru�yetullah yani Allah (c.c.)�ın cemalini görmektir.Soru 54: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi
hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?
Cevap : Bidat.

Soru 55: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)�ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak
amele ne denir?
Cevap : İhlas denir.

Soru 56: Seyyiat ne demektir?
Cevap : Kötülükler, günahlar ve suçlardır.

Soru 57: Münafığın alametleri nelerdir?
Cevap : Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Soru 58: En güçlü insan kimdir?
Cevap : Öfkesini yenen insandır.

Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir?
Cevap : Kabe�nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.

Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.

Soru 61: Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız
Cevap : a- Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)�dan beklemelidir.
b- Yardımın yalnız Allah (c.c.)�dan olduğunu unutmamalı
c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)�a bırakır
d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalıdır
e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır
f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kur�an�a göre ayarlamalı ve onunla
terbiye etmelidir.

Soru 62: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri
devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında
cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
Cevap : Zımmi.

Soru 63: Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen,
insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine
bizler gibi �Allah (c.c.)�a ibadet etmeleri için yaratılmış� olan mahlukların ismi nedir?
Cevap : Cinler.

Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)�in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah (c.c.)�ın
gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?
Cevap : a- Adil yöneticiler.
b- Allah (c.c.)�a ibadet yolunda yetişen gençler.
c- Camilere kalpten bağlı kimseler.
d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde �Ben Allah�tan korkarım�
diyerek reddedenler.
f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
g- Yalnızken Allah (c.c.)�ı anıp gözyaşı dökenler.

Soru 65: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
Cevap : Ümmeti Muhammed

Soru 66: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima
kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu
yaratığı tanıdınız mı?
Cevap : Şeytan.

Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?
Cevap : a- İlim; Allah (c.c.)�ı, Peygamber (s.a.v.)�i ve İslam dinini delilleri ile bilmek
b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek
c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek.
d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak

Soru 68: Allah (c.c.)�ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
Cevap : Rasül

Soru 69: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?
Cevap : İnsanlar için.

Soru 70: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)�ın halifesidir.

Soru 71: Kıyamet hangi gün kopacaktır?
Cevap : Cuma günü.

Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi alemdir. Kıyamet koptuktan sonra
bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur.
Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?
Cevap : Ahiret

Soru 73: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
Cevap : a- Akıl b- Kalp

Soru 74: Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?
Cevap : Tağut

Soru 75: �Rab� kelimesinin manası nedir?
Cevap : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
Soru 76: �İlah� kelimesinin manası nedir?
Cevap : Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan.

Soru 77: Gizli şirke iki örnek veriniz.
Cevap : a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak
b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak
c- Nam ve şöhret için cihat
d- Mevki ve makam için ilim.

Soru 78: Ehli sünnet itikadının mezhep alimlerinin adlarını yazınız.
Cevap : a- Maturidi b- Eşari

Soru 79: İslam�ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?
Cevap : Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.

Soru 80: İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?
Cevap : Sosyalizm

Soru 81: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe
varmalarına ne denir?
Cevap : İcma denir.

Soru 82: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan alimlerin farklı görüş
bildirmelerine ne denir?
Cevap : İçtihat

Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
Cevap : Kemal sıfatı gereği.

Soru 84: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?
Cevap : Takva.

Soru 85: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam�ı istismar ederek
ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?
Cevap : Belam denir.

Soru 86: Küfrün çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Cehli küfür b- İnadi küfür c- Hükmi küfür

Soru 87: İnsanı küfre götüren haller nelerdir?
Cevap : a- Kur�an�ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek
b- Kur�an�ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak
c- Din ile alay etmek
d- Allah�tan ümidi kesmek
e- Allah�ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek)
f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.

Soru 88: Cennetin Kur�an�ı Kerim�de geçen isimleri nelerdir?
Cevap : a- Adn b-Meva cenneti
c- Firdevs cenneti
d- Mukame cenneti
e- Naim cenneti
f- Darul Huld
g- Darus-Selam
i- Makamul Emin

Soru 89: Elfaz-ı Küfür ne demektir?
Cevap : İnsanı küfre götüren sözler demektir.

Soru 90: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü
için toplanmasına ne ad verilir?
Cevap : Mahşer.

Soru 91: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne
ad verilir?
Cevap : Berzah alemi.

Soru 92: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah�a
iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Cevap : Galü Bela

Soru 93: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Cevap : Haiye, Münafıklar girecek.

Soru 94: Allah�ın fiili sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Rızk verme b- İhsan etme c- İkramda bulunma
d- Rıza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme
g- Öldürme h- Diriltme.

Soru 95: Tevhidin kısımları nelerdir?
Cevap : a- Rububiyet tevhidi
b- Uluhiyet tevhidi
c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.

Soru 96: Allah�tan başka yaratıcı, rızk verici,Rab, terbiye edici ve kainatın işini
düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap : Rububiyet tevhidi

Soru 97 : Allah (c.c.)�ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde
Allah (c.c.)�ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı
gereğidir?
Cevap : İsimlerde ve sıfatlarda tevhit

Soru 98 : �Allah (c.c.)�ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana
gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.� Bu tanım
Allah (c.c.)�ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?
Cevap : Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının.

Soru 99: İbadet ederken sadece Allah�ü Teala�ya ihlasla ve O�ndan başka ilah
olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap : Uluhiyet tevhidi

Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen
ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela:
Hz. İsa (a.s.)�ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)�i daha
çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi. Bu gibi
harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?
Cevap : İrhasat

Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)�dır. Her iki
cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)�a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği
olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara
benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur.
Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına
gelen Esmaul Hüsna�da yer alan Allah (c.c.)�ın isimlerinden olan bu ismi nedir?
Cevap : El-Melik

Soru 102: İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail�in susuz kaldıklarında
ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna,
Allah (c.c.)�ın Hz. İsmail�i suya kandırması nedeni ile �Sakıyullahı İsmail�,
inananlara fayda verdiği için �Saibe�, sıhhat ve berekete sebep olduğu için
�Meymune�, yemeğin yerini tuttuğu için �Kafiye�, içenler rahatlık ve afiyet
bulduğu için �Afiye� denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından
kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?
Cevap : Büşra

Soru 103: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
Cevap : Fıkhi Ekber.

Soru 104: Allah (c.c.)�ın Kur�an�ı Kerim�inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)�in
tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.
Bunlar:
a- Nefsi Emmare
b- Nefsi Levvame
c- Nefsi Mutmainne
d- Nefsi Safiyye (Kamile)
e- Nefsi Merdiyye�dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?
Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye

Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?
Cevap : 4 merhale vardır:
a- Şeriat
b- Tarikat
c- Marifet
d- Hakikat
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
bİlgİler, cevapli, Çocuklarimiza, genÇlerİmİze, soru, İslamİ

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Forum Şartları


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2
aBSHeLL
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Abshell-AileVadisi

Linkler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314